Beroep hydroloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Milieubeleid
 • Statistiek
 • Waterregelgeving
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Waterzuiveringsmethoden ontwikkelen
 • Milieubeleid ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

oceanografie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen onderzoeksvoorstellen schrijven geologie erosiebestrijding uitvoeren veldwerk uitvoeren advies geven over milieusanering milieugegevens analyseren laboratoriumproeven uitvoeren monsters voor analyse verzamelen verslag doen van testresultaten protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen zorg dragen voor behandeling van afvalwater advies geven over verontreinigingspreventie milieubewustzijn promoten toetsing van waterkwaliteit beheren wetenschappelijke verhandelingen schrijven milieuproblemen melden strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen medische microbiologie monsters op verontreinigende stoffen testen waterkwaliteit controleren risico op overstromingen vaststellen sedimentatiebestrijding uitvoeren advies geven over bodem- en waterbescherming bodemkunde strategieën voor milieuherstel ontwikkelen plantkunde geografie identificatie en classificatie van vissen