Beroep hydrogeoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Geologie
 • Geografische informatiesystemen

Vaardigheden

 • Samenwerken met industriële professionals
 • Diverse soorten water analyseren
 • Themakaarten maken
 • GIS-kwesties vaststellen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen
 • Technische rapporten opstellen
 • GIS-rapporten maken
 • Gevolgen van industriële activiteiten beoordelen
 • Problemen kritisch behandelen

Optionele kennis en vaardigheden

overhandelen over de toegang tot land watertestprocedures uitvoeren waterzuivering beheren chemie

Loopbaanperspectief

Het beroep hydrogeoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog