Beroep hydrogeneermachinebediener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Hydrogeneermachinebediener: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hydrogeneringsprocesen voor eetbare oliën

  Hydrogeneringsprocessen van verschillende oliën die de verzadiging verminderen en fysieke eigenschappen, zoals smeltpunt en smaak, aantasten.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

Vaardigheden

 • Stroming van bij olieverwerking gebruikte materie controleren

  De waterstof-, stoom-, lucht- en waterstroming in de convertor aanpassen. Gespecificeerde hoeveelheden katalytische en andere chemicaliën wegen en toevoegen om oliën of vetten uit te harden.

 • Voorbereidende handelingen voor olie-extractie uitvoeren

  Het uitvoeren van voorbereidende bewerkingen aan grondstoffen zoals scheuren, schillen en pellen voor de oliewinning.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Hardheid van olie beoordelen

  Beoordelen van monsters om er zeker van te zijn dat de hardheid van de oliën in overeenstemming is met de specificaties.

 • Hydrogeneringsniveaus van eetbare oliën beoordelen

  Hydrogeneringsniveaus van eetbare oliën beoordelen. Ervoor zorgen dat ze de consument aanspreken, makkelijk gebruikt en bewaard kunnen worden en hun kwaliteit behouden.

 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen in termen van de belangrijkste eigenschappen (bv. fysische, sensorische, chemische, technologische, enz.) voor grondstoffen, halfafgewerkte producten en eindproducten.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Oliemengprocessen volgen

  Toezicht houden op oliemengprocessen. Aanpassingen aanbrengen in het mengproces in overeenstemming met de resultaten van de tests.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Oliemengmachines bedienen

  Het gebruik van machines voor het wegen en het mengen van plantaardige oliën voor producten, zoals salades, enz., volgens de formule.

 • Mechanisch materiaal onderhouden

  Observeren en luisteren naar de machine om storingen op te sporen. Onderhouden, repareren, afstellen en testen van machines, onderdelen en uitrustingsstukken die hoofdzakelijk op basis van mechanische principes werken. Onderhouden en repareren van voertuigen die bestemd zijn voor vracht, passagiers, landbouw en landschapsarchitectuur.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

Optionele kennis en vaardigheden

chemie oorsprong van dieetvetten en oliën componenten van oliezaden monsters etiketteren omgaan met collega’s mechanische technieken voor eetbare oliezaden processen voor de verwijdering van vrije vetzuren betrouwbaar handelen kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren levensmiddelenafval afvoeren zware gewichten tillen alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën sensorische parameters van oliën en vetten controleren omgaan met managers logische redeneringen gebruiken gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie statistiek oliezaadproces

Loopbaanperspectief

Het beroep hydrogeneermachinebediener behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB