Beroep huwelijksconsulent

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychologische theorieën
 • Gedragstherapie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Gezinstherapie
 • Reflectie
 • Psychologie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Soorten psychotherapeutische sessies
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Begeleidingsmethodes
 • Toezicht op personen
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Reageren op extreme emoties van personen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale verandering promoten
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Integratie bevorderen
 • Conflicten hanteren
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Patiënten advies geven over gezinsproblemen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Mensenrechten promoten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale begeleiding bieden
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

positieve instelling van jongeren ondersteunen cliënten helpen omgaan met verdriet geestelijke gezondheidsproblemen identificeren psychologische ontwikkeling van jongeren stadia van rouw onderricht over het gezinsleven geven advies geven over geestelijke gezondheid strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen afhankelijkheid van drugs drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep huwelijksconsulent behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag