Beroep huishoudelijke hulp

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Klantendiensten
 • Sociale wetenschappen
 • Behoeften van oudere volwassenen

Vaardigheden

 • Stress in organisaties beheersen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Empathisch zijn
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale problemen voorkomen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Stressbestendig zijn
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Actief luisteren
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Werken met gemeenschappen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Activiteiten delegeren
 • Sociale verandering promoten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep huishoudelijke hulp behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog