Beroep huisarts

 • Shutterstock.com
  huisarts

Huisartsen bevorderen de gezondheid, voorkomen, identificeren een slechte gezondheid, diagnosticeren en behandelen ziekten en bevorderen het herstel van alle soorten lichamelijke en geestelijke ziekten en gezondheidsproblemen voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of soort gezondheidsprobleem.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken huisarts

 • Onderzoekt patiënten om de aard van de ziekten en afwijkingen vast te stellen en legt de bevindingen vast in een medisch dossier.
 • Draagt zorg voor het bijhouden en registreren van medische patiëntgegevens.
 • Verleent zorg aan patiënten en schrijft behandelingen, medicamenten en andere maatregelen voor ten behoeve van het herstel.
 • Verwijst patiënten door naar andere specialisten en wisselt relevante medische informatie met hen uit.
 • Regelt de ziekenhuisopname voor patiënten.
 • Draagt actief bij aan de preventie van ziekten en afwijkingen door patiënten te adviseren over voeding, beweging/lichamelijke oefening, hygiëne en algemene gezondheid.
 • Vraagt laboratoriumtests en aanverwante diagnostische tests en procedures aan, voert deze uit en analyseert de resultaten.
 • Verleent prenatale en postnatale zorg.
 • Licht overheidsautoriteiten in over geboortes, sterfte en ziektes die mogelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Vaardigheden

 • Gezondheidszorgdiensten bieden aan patiënten in de algemene medische praktijk

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg begroting van een zorgeenheid beheren leiding geven aan een multidisciplinair team dat bij de zorg voor patiënten betrokken is vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek zorg aanbieden voor een groep patiënten met specifieke kenmerken bijdragen aan onderwijs in geneeskunde gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep huisarts behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag