Beroep huisarts

 • huisarts

Een huisarts diagnostiseert, behandelt ziekten en verwondingen en draagt bij aan preventie van veel voorkomende aandoeningen van patiënten in de thuisomgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Taken huisarts

 • Onderzoekt patiënten om de aard van de ziekten en afwijkingen vast te stellen en legt de bevindingen vast in een medisch dossier.
 • Draagt zorg voor het bijhouden en registreren van medische patiëntgegevens.
 • Verleent zorg aan patiënten en schrijft behandelingen, medicamenten en andere maatregelen voor ten behoeve van het herstel.
 • Verwijst patiënten door naar andere specialisten en wisselt relevante medische informatie met hen uit.
 • Regelt de ziekenhuisopname voor patiënten.
 • Draagt actief bij aan de preventie van ziekten en afwijkingen door patiënten te adviseren over voeding, beweging/lichamelijke oefening, hygiëne en algemene gezondheid.
 • Vraagt laboratoriumtests en aanverwante diagnostische tests en procedures aan, voert deze uit en analyseert de resultaten.
 • Verleent prenatale en postnatale zorg.
 • Licht overheidsautoriteiten in over geboortes, sterfte en ziektes die mogelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Vaardigheden

 • Gezondheidszorgdiensten bieden aan patiënten in de algemene medische praktijk

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek begroting van een zorgeenheid beheren vreemde talen gebruiken bij zorg bijdragen aan onderwijs in geneeskunde zorg aanbieden voor een groep patiënten met specifieke kenmerken gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren leiding geven aan een multidisciplinair team dat bij de zorg voor patiënten betrokken is

Functietitels

 • Huisarts
 • Verpleegkundigen
 • Poh ggz
 • Waarnemend huisarts
 • Huisarts - prisma
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Medewerker kickstart
 • Doktersassistent / triagist - huisartsenpost
 • Basisartsen p/w
 • Geriatriefysiotherapeut 1e lijn