Beroep houttechnoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Houttechnoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Houtbewerkingsgereedschappen

  De diverse instrumenten die worden gebruikt om hout te bewerken, waaronder schaven, beitels en draaibanken.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Timmerhoutproducten

  Belangrijkste eigenschappen, voordelen en beperkingen van de diverse houtsoorten en -producten die in een bedrijf worden verkocht en waar deze informatie beschikbaar is.

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

  De aangeboden mijnbouw-, bouw- en civieltechnische machineproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Chemistry of wood
 • Types of wood materials
 • Bouwproducten

  Het aanbod aan bouwmaterialen, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Vochtigheidsgraad van hout

  De hoeveelheid water in houten materialen. De invloed van de houtvochtigheid op de grootte en de fysische kenmerken van het hout. Een geschikt vochtgehalte voor verschillende toepassingen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Houtproducten

  De verschillende houtproducten zoals hout en meubels, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Aan contractspecificaties voldoen

  Voldoen aan de specificaties van het contract, de dienstregelingen en de informatie van de fabrikant. Controleren of het werk in de geraamde en toegewezen tijd kan worden uitgevoerd.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Blauwdruk tekenen

  Specificaties opstellen voor machines, apparatuur en bouwconstructies. Specificeren welke materialen moeten worden gebruikt en hoe groot de onderdelen zijn. Verschillende hoeken en aanzichten van het product tonen.

 • Productieontwikkelingen controleren

  De parameters controleren om de productie, de ontwikkelingen en de kosten binnen uw controlegebied in de gaten te houden.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Technische activiteiten plannen

  Technische activiteiten organiseren alvorens ze op te starten.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Toewijzing van middelen plannen

  Planning van de toekomstige behoeften aan verschillende hulpbronnen, zoals tijd, geld en specifieke procesmiddelen.

 • Klanten over houtproducten adviseren

  Anderen adviseren over de toepasbaarheid, geschiktheid en beperkingen van houtproducten en op hout gebaseerde materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

logistiek zorgen voor naleving van de milieuwetgeving risico’s op de werkplek identificeren houtmaterialen inspecteren projectbeheer uitvoeren houtvoorraden beheren productieprocessen voor papier duurzaamheid van houtmateriaal controleren passende beschermende uitrusting dragen prijzen van houtproducten bestuderen verkoopstrategieën principes voor bedrijfsbeheer houtsnijden milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw cad-software gebruiken kwaliteit van grondstoffen controleren ontwerpbeginselen bouwkundige systemen inspecteren kostenbeheer toezicht houden op kwaliteitscontroles toezicht houden op bouwprojecten soorten pulp productbeheer plannen papierchemie

Loopbaanperspectief

Het beroep houttechnoloog behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB