Beroep houttechnoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Houtbewerkingsgereedschappen
 • Technische beginselen
 • Soorten hout
 • Civiele techniek
 • Engineeringprocessen
 • Timmerhoutproducten
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Houtchemie
 • Soorten houtmateriaal
 • Bouwproducten
 • Vochtigheidsgraad van hout
 • Technische tekeningen
 • Houtproducten
 • Fabricageprocessen
 • Houtverwerkingsprocessen

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Houtkwaliteit onderscheiden
 • Hout bewerken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Aan contractspecificaties voldoen
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Blauwdruk tekenen
 • Productieontwikkelingen controleren
 • Planlezen
 • Technische activiteiten plannen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Toewijzing van middelen plannen
 • Klanten over houtproducten adviseren

Optionele kennis en vaardigheden

logistiek zorgen voor naleving van de milieuwetgeving risico’s op de werkplek identificeren houtmaterialen inspecteren projectbeheer uitvoeren houtvoorraden beheren productieprocessen voor papier duurzaamheid van houtmateriaal controleren passende beschermende uitrusting dragen prijzen van houtproducten bestuderen verkoopstrategieën principes voor bedrijfsbeheer houtsnijden milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw cad-software gebruiken kwaliteit van grondstoffen controleren ontwerpbeginselen bouwkundige systemen inspecteren kostenbeheer toezicht houden op kwaliteitscontroles toezicht houden op bouwprojecten soorten pulp productbeheer plannen papierchemie