Beroep houttechnoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Houtbewerkingsgereedschappen
 • Technische beginselen
 • Soorten hout
 • Civiele techniek
 • Engineeringprocessen
 • Timmerhoutproducten
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Houtchemie
 • Soorten houtmateriaal
 • Bouwproducten
 • Vochtigheidsgraad van hout
 • Technische tekeningen
 • Houtproducten
 • Fabricageprocessen
 • Houtverwerkingsprocessen

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Houtkwaliteit onderscheiden
 • Hout bewerken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Aan contractspecificaties voldoen
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Blauwdruk tekenen
 • Productieontwikkelingen controleren
 • Planlezen
 • Technische activiteiten plannen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Toewijzing van middelen plannen
 • Klanten over houtproducten adviseren

Optionele kennis en vaardigheden

logistiek zorgen voor naleving van de milieuwetgeving risico’s op de werkplek identificeren houtmaterialen inspecteren projectbeheer uitvoeren houtvoorraden beheren productieprocessen voor papier duurzaamheid van houtmateriaal controleren passende beschermende uitrusting dragen prijzen van houtproducten bestuderen verkoopstrategieën principes voor bedrijfsbeheer houtsnijden milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw cad-software gebruiken kwaliteit van grondstoffen controleren ontwerpbeginselen bouwkundige systemen inspecteren kostenbeheer toezicht houden op kwaliteitscontroles toezicht houden op bouwprojecten soorten pulp productbeheer plannen papierchemie

Loopbaanperspectief

Het beroep houttechnoloog behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog