Beroep hotelportier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

  • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
  • Voor de bagage van de gasten zorgen
  • Pakketten en zendingen verwerken
  • Klantenservice verlenen
  • Gasten begroeten
  • Klanten met bijzondere behoeften assisteren

Optionele kennis en vaardigheden

de voorzieningen van een hotelkamer uitleggen met chemische reinigingsmiddelen werken voor veiligheid aan de deur zorgen bestellingen voor roomservice opnemen openbare ruimte schoonmaken klachten van klanten afhandelen aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen alcohol- en drugsmisbruik detecteren auto's van de gasten parkeren marketingstrategieën implementeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen boodschappen doen voor klanten

Loopbaanperspectief

Het beroep hotelportier behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog