Beroep hotelconciërge

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Sociaal / Conventioneel

Vaardigheden

  • Relaties met klanten onderhouden
  • Klachten van klanten afhandelen
  • Klanten met bijzondere behoeften assisteren
  • Behoeften van klanten identificeren
  • Klantenservice verlenen
  • Gasten begroeten
  • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
  • Aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen

Optionele kennis en vaardigheden

beoordelen of een ruimte schoon is de privacy van gasten waarborgen materiaal met lokale informatie distribueren bestellingen voor roomservice opnemen marketingstrategieën implementeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen het gastengedeelte overdragen reserveringen verwerken een incidentenrapportage bijhouden post bezorgen alcohol- en drugsmisbruik detecteren gevoelige persoonlijke gegevens verwerken

Loopbaanperspectief

Het beroep hotelconciërge behoort tot de beroepsgroep Receptionisten en telefonisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202427300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld