Beroep horecaportier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Illegale stoffen

Vaardigheden

 • Omgaan met agressief gedrag
 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • Mensenmassa’s beheersen
 • Zelfvertrouwen tonen
 • Personen in bedwang houden
 • Waakzaam zijn
 • De toegankelijkheid voor gasten controleren
 • Overtreders aanhouden
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Conflicten hanteren
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Kalm reageren in stressvolle situaties

Optionele kennis en vaardigheden

eerste hulp bieden communiceren met klanten in gebieden patrouilleren ordehandhaving fouilleren brandblussers gebruiken kasstroom beheren hulpdiensten bijstaan terroristische dreigingen vaststellen persoonlijkheid beoordelen ehbo contacten leggen met veiligheidsautoriteiten noodevacuatieplannen beheren parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven radioapparatuur gebruiken kaartjes controleren bij de ingang van een locatie helpen bij politieonderzoek omgaan met grote incidenten gevonden voorwerpen beheren