Beroep horecaportier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Illegale stoffen

Vaardigheden

 • Omgaan met agressief gedrag
 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • Mensenmassa’s beheersen
 • Zelfvertrouwen tonen
 • Personen in bedwang houden
 • Waakzaam zijn
 • De toegankelijkheid voor gasten controleren
 • Overtreders aanhouden
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Conflicten hanteren
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Kalm reageren in stressvolle situaties

Optionele kennis en vaardigheden

eerste hulp bieden communiceren met klanten in gebieden patrouilleren ordehandhaving fouilleren brandblussers gebruiken kasstroom beheren hulpdiensten bijstaan terroristische dreigingen vaststellen persoonlijkheid beoordelen ehbo contacten leggen met veiligheidsautoriteiten noodevacuatieplannen beheren parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven radioapparatuur gebruiken kaartjes controleren bij de ingang van een locatie helpen bij politieonderzoek omgaan met grote incidenten gevonden voorwerpen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep horecaportier behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld