Beroep hopteler

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Hopteler: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vermeerdering van planten

  Soorten vermeerderingsmethoden, materialen en zaden en hun criteria inzake gezondheid en kwaliteit.

 • Ingrediënten voor de productie van bier

  Basisingrediënten van bier, bestaande uit water, een zetmeelbron zoals gemoute gerst, biergist voor de productie van de gisting en een aroma zoals hop.

 • Hopteelt

  De teelt van hopplanten. De verschillende soorten hop en de middelen om hopgewassen te telen en te oogsten voor het brouwen van bier en voor andere doeleinden.

Vaardigheden

 • Areaal gereedmaken voor beplanting

  Het gebied en de bodem voorbereiden voor aanplanting door bemesting, mulching en onkruidbestrijding. Rekening houden met de omstandigheden van het gebied, de bodem en de plantensoort.

 • Hop telen

  Hop telen voor de productie van bier en andere doeleinden.

 • Velden controleren

  Toezicht houden op de boomgaarden, de velden en de productiegebieden om voorspellingen te doen wanneer de gewassen volledig gegroeid zullen zijn. Een raming maken van de schade die het weer kan toebrengen aan gewassen.

 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren

  Bemestingswerkzaamheden met de hand of met behulp van geschikte apparatuur uitvoeren overeenkomstig de bemestingsinstructies, rekening houdend met de voorschriften en procedures op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

 • Tuingereedschap onderhouden

  Dagelijks onderhoud van gereedschap en apparatuur uitvoeren en ernstige tekortkomingen melden aan een meerdere.

 • Gewassen oogsten

  Landbouwproducten manueel of met gebruik van geschikt gereedschap maaien, plukken of snijden. Rekening houden met de relevante kwaliteitscriteria van de producten, de hygiënevoorschriften en de passende methoden.

 • Schade aan gewassen beoordelen

  Schade aan gewassen vaststellen en beoordelen, als gevolg van aandoeningen, ongunstige fysische gesteldheid van de bodem, ongeschikte pH, onevenwichtigheden in nutriënten en gebreken, misbruik van gewasbeschermingsmiddelen of extreme weerfactoren.

 • Gewassen opslaan

  Gewassen opslaan en bewaren volgens de normen en voorschriften om hun kwaliteit te waarborgen. Ervoor zorgen dat opslagfaciliteiten worden onderhouden volgens hygiënenormen en de temperatuur, warmte en airconditioning van opslagfaciliteiten regelen.

 • Beschermingsplannen voor oogst maken

  Controleren van gewassen op problemen met gewasbescherming. Ontwerpen van geïntegreerde controlestrategieën. Beoordelen van de gevolgen van de toepassing van pesticiden. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de biotechnologie om het gebruik van chemicaliën te helpen verminderen. Bestandheid tegen pesticiden beheren.

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Planten telen

  De teelactiviteiten uitvoeren door passende teelmethoden toe te passen, zoals geënte vermeerdering of generatieve vermeerdering rekening houdend met het soort plant. Het teelbeheer uitvoeren met inachtneming van de vereiste voorwaarden voor een specifiek plantentype.

 • Planten kweken

  Uitvoeren van plantenkweekactiviteiten. Uitvoeren van groeibeheersing, rekening houdend met de vereiste voorwaarden en condities voor een specifiek planttype.

 • Toezien op gewasproductie

  Toezicht houden op en analyseren van de totale gewasproductie om te zorgen voor een effectief productieproces, rekening houdend met de milieuvoorschriften.

 • Gewasziekten voorkomen

  Advies over de wijze waarop bepaalde gewasziekten kunnen worden voorkomen en beperkt door middel van geschikte methoden. Kies corrigerende behandelingen.

 • Gewassen controleren

  De groei van de gewassen controleren om ervoor te zorgen dat de gewassen vrij zijn van ziekten, schadelijke chemische stoffen en schadelijke organismen.

 • Planten verzorgen

  De behoefte aan verzorgende activiteiten bepalen en de verzorging uitvoeren door de planten en de bomen met de hand te planten, water te geven en te besproeien, of door daarvoor geschikte uitrusting te gebruiken, rekening houdend met de plantensoorten en met inachtneming van de veiligheidseisen.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Adviseren inzake bierproductie

  Het adviseren van bierbedrijven, kleine brouwerijen en managers in de bierindustrie om de kwaliteit van het product of het productieproces te verbeteren.

 • Tuingereedschap gebruiken

  Gebruiken van tuinuitrusting, zoals snoeischaren, sproeiers, maaiers, kettingzagen, in overeenstemming met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Opslagfaciliteiten beheren

  Zorgen voor het beheer of het onderhoud van schoonmaakapparatuur en verwarmings- of airconditioningsapparatuur van opslagfaciliteiten en de temperatuur van de gebouwen beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

bestellingen van landbouwproducten samenstellen bestrijding van plantenziekten biologische landbouw beginselen van bewatering oogstmethoden voor planten agrotoerisme bodemstructuur biersoorten bemestingsbeginselen tuinbouwbeginselen werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren beginselen van gewasproductie ongediertebestrijding bij planten bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen agronomie

Loopbaanperspectief

Het beroep hopteler behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB