Beroep hoogleraar

 • Shutterstock.com
  Hoogleraar

Een hoogleraar verzorgt onderwijs voor universitaire studenten in één of meerdere vakgebieden en leidt onderzoeksprojecten. Kan tevens managementtaken vervullen, zoals het opstellen van afdelingsbegrotingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Taken hoogleraar

 • Plant en bereidt vakken/cursussen voor (voor promovendi of studenten) in samenwerking met andere personeelsleden.
 • Bereidt colleges voor vakken/cursussen (voor promovendi of studenten) voor en geeft colleges, houdt toezicht op werkgroepen/bijeenkomsten gegeven door andere personeelsleden.
 • Evalueert en beoordeelt het werk en onderzoek van promovendi en studenten.
 • Leest, beoordeelt, en bespreekt artikelen, boeken en papers.
 • Neemt deel aan professionele conferenties, bijv. door het geven van lezingen of presentaties, het voorzitten van sessies, etc.
 • Initieert wetenschappelijke onderzoeksprojecten en werft financiële middelen.
 • Voert wetenschappelijk onderzoek uit in het vakgebied, individueel of in samenwerking met een onderzoeksgroep.
 • Geeft leiding aan onderzoeksprojecten van promovendi en medewerkers.
 • Publiceert onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften of boeken.
 • Voert managementtaken uit, bijv. door het ontwikkelen van beleid en het opstellen van afdelingsbegrotingen.
 • Geeft advies aan externe instituten of organisaties zoals de overheid of het bedrijfsleven.

Gerelateerde beroepen professoraat

 • Hoogleraar agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Hoogleraar journalistiek, media, communicatie
 • Hoogleraar juridische, bestuurlijke vakken
 • Hoogleraar letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Hoogleraar maatschappelijk werk
 • Hoogleraar maatschappijwetenschappen, psychologie, pedagogiek, economie
 • Hoogleraar medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Hoogleraar natuurwetenschappen en biologie
 • Hoogleraar overige vakgebieden
 • Hoogleraar psychologie, pedagogiek
 • Hoogleraar techniek, transport, logistiek
 • Hoogleraar vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Hoogleraar wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie