Beroep Hoogleraar natuurwetenschappen en biologie

Een hoogleraar natuurwetenschappen en biologie brengt kennis en passie voor het vak over op studenten binnen de universiteit met als doel hen op te leiden tot jonge professionals. Hij of zij verzorgt hoor- en werkcolleges, neemt examens af en begeleidt de studenten in hun studieloopbaan. Een hoogleraar natuurwetenschappen en biologie stuurt en ondersteunt de studenten bij projecten, stages en bij het afstuderen. Hij of zij streeft naar continue vernieuwing en verbetering van onderwijs en verdiept zich daartoe in de laatste ontwikkelingen binnen zijn of haar vakgebied. Een hoogleraar natuurwetenschappen en biologie overlegt met collega-hoogleraren en het management, voert organisatorische taken uit en houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe programmaonderdelen en modules. Hij of zij zoekt, verwerkt en gebruikt actuele en geavanceerde wetenschappelijke vakliteratuur, voert daarnaast wetenschappelijke onderzoeken uit die passen binnen zijn of haar vakgebied en begeleidt studenten en onderzoekuitvoerend personeel daarbij. Een hoogleraar natuurwetenschappen en biologie heeft de bevoegdheid om doctorale proefschriften te leiden en een promovendus tot doctor mag bevorderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Taken hoogleraar natuurwetenschappen en biologie

 • Het voorbereiden en uitvoeren van hoor- en werkcolleges en toezien op het werk van studenten op de universiteit.
 • Studenten begeleiden in hun studieloopbaan.
 • Examens en testen afnemen en beoordelen.
 • Studenten sturen en ondersteunen bij projecten, stages en tijdens het afstuderen.
 • Zich verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Overleggen met collega-hoogleraren en managers en deelnemen aan vergaderingen, seminars en conferenties.
 • Het uitvoeren van organisatorische taken.
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe programmaonderdelen en modules.
 • Het leiden, coördineren en doen van wetenschappelijk onderzoek.
 • Het leiden van doctorale proefschriften en een promovendus bevorderen tot doctor.

Gerelateerde beroepen professoraat

 • Hoogleraar agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Hoogleraar journalistiek, media, communicatie
 • Hoogleraar juridische, bestuurlijke vakken
 • Hoogleraar letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Hoogleraar maatschappelijk werk
 • Hoogleraar maatschappijwetenschappen, psychologie, pedagogiek, economie
 • Hoogleraar medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Hoogleraar overige vakgebieden
 • Hoogleraar psychologie, pedagogiek
 • Hoogleraar techniek, transport, logistiek
 • Hoogleraar vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Hoogleraar wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie

Loopbaanperspectief

Het beroep Hoogleraar natuurwetenschappen en biologie behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag