Beroep hoofdwerktuigkundige scheepvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Principes van elektronische apparatuur
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Fysieke onderdelen van schepen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Mechanische werktuigen
 • Elektronica
 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

Vaardigheden

 • Reisverslagen bijhouden
 • Machinekamers van vaartuigen bedienen
 • Mechanische systemen van vaartuigen repareren
 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden
 • Leiding geven aan personeel
 • Mondelinge instructies overbrengen
 • Inventaris van een vaartuig bijhouden
 • Elektrische systemen van vaartuigen repareren
 • Navigatieberekeningen maken
 • Financiële audits uitvoeren
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Mechanisch materiaal van schepen gebruiken
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

analytische wiskundige berekeningen uitvoeren brand aan boord voorkomen betrouwbaar handelen machines aan boord onderhouden noodplannen van schepen beheren zwemmen veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren werking van machines van voortstuwingsinstallaties beheren leiding geven aan een team in de visserij transportbeheerconcepten toepassen wiskunde wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken voortstuwingssysteem van een schip bedienen risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden technische ontwerpen aanpassen reddingsmiddelen gebruiken technische beginselen veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren wettelijke vereisten inzake schepen branden blussen toezicht houden op bemanning machinebouw voorkomen van verontreiniging van de zee brandbestrijding coördineren elektronische apparatuur onderhouden brandbestrijdingssystemen machinekamerwachten houden mechanica van vaartuigen mechanica elektrische apparatuur onderhouden opleiding geven beschikken over computervaardigheden vissersvaartuigen controlesystemen bedienen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen veiligheidsnormen voor vervoer op zee beheren pompsystemen bedienen preventie van verontreiniging ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen middelen voor machinekamers beheren engineeringprocessen reddingsapparatuur van een schip bedienen technische ontwerpen goedkeuren systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving