Beroep hoofdwerktuigkundige scheepvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Physical parts of the vessel
 • International regulations for preventing collisions at sea
 • Electronics
 • Electrical systems used in transportation
 • Mechanical tools
 • Principles of mechanical engineering
 • Electronics principles
 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
 • Global Maritime Distress and Safety System

Vaardigheden

 • Repair vessel electrical systems
 • Maintain voyage logs
 • Use maritime English
 • Analyse work-related written reports
 • Repair vessel mechanical systems
 • Carry out navigational calculations
 • Maintain vessel inventory
 • Operate vessel engine room
 • Conduct financial audits
 • Communicate verbal instructions
 • Perform quality audits
 • Operate mechanical equipment of ships
 • Maintain vessel engine room
 • Manage staff

Optionele kennis en vaardigheden

brand aan boord voorkomen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen opleiding geven risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden zwemmen technische ontwerpen goedkeuren machines aan boord onderhouden voortstuwingssysteem van een schip bedienen machinekamerwachten houden preventie van verontreiniging noodplannen van schepen beheren mechanica reddingsmiddelen gebruiken systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen wettelijke vereisten inzake schepen beschikken over computervaardigheden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren vissersvaartuigen machinebouw reddingsapparatuur van een schip bedienen middelen voor machinekamers beheren elektrische apparatuur onderhouden leiding geven aan een team in de visserij betrouwbaar handelen controlesystemen bedienen veiligheidsnormen voor vervoer op zee beheren technische beginselen pompsystemen bedienen elektronische apparatuur onderhouden mechanica van vaartuigen brandbestrijding coördineren voorkomen van verontreiniging van de zee werking van machines van voortstuwingsinstallaties beheren brandbestrijdingssystemen branden blussen veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren engineeringprocessen ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen toezicht houden op bemanning technische ontwerpen aanpassen wiskunde transportbeheerconcepten toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofdwerktuigkundige scheepvaart behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag