Beroep hoofdwerktuigkundige scheepvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Fysieke onderdelen van schepen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Elektronica
 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer
 • Mechanische werktuigen
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Principes van elektronische apparatuur
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

Vaardigheden

 • Elektrische systemen van vaartuigen repareren
 • Reisverslagen bijhouden
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Mechanische systemen van vaartuigen repareren
 • Navigatieberekeningen maken
 • Inventaris van een vaartuig bijhouden
 • Machinekamers van vaartuigen bedienen
 • Financiële audits uitvoeren
 • Mondelinge instructies overbrengen
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren
 • Mechanisch materiaal van schepen gebruiken
 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden
 • Leiding geven aan personeel

Optionele kennis en vaardigheden

brand aan boord voorkomen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen opleiding geven risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden zwemmen technische ontwerpen goedkeuren machines aan boord onderhouden voortstuwingssysteem van een schip bedienen machinekamerwachten houden preventie van verontreiniging noodplannen van schepen beheren mechanica reddingsmiddelen gebruiken systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen wettelijke vereisten inzake schepen beschikken over computervaardigheden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren vissersvaartuigen machinebouw reddingsapparatuur van een schip bedienen middelen voor machinekamers beheren elektrische apparatuur onderhouden leiding geven aan een team in de visserij betrouwbaar handelen controlesystemen bedienen veiligheidsnormen voor vervoer op zee beheren technische beginselen pompsystemen bedienen elektronische apparatuur onderhouden mechanica van vaartuigen brandbestrijding coördineren voorkomen van verontreiniging van de zee werking van machines van voortstuwingsinstallaties beheren brandbestrijdingssystemen branden blussen veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren engineeringprocessen ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen toezicht houden op bemanning technische ontwerpen aanpassen wiskunde transportbeheerconcepten toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofdwerktuigkundige scheepvaart behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag