Beroep hoofdverpleegkundige

 • Shutterstock.com
  Hoofdverpleegkundige

Een hoofdverpleegkundige stelt gezondheidsproblemen en wensen en behoeften van patiënten vast, ontwikkelt en implementeert verpleegplannen en houdt medische dossiers bij. Verleent verpleegkundige zorg aan zieke, gewonde, revaliderende en gehandicapte patiënten. Kan bijvoorbeeld ook patiënten adviseren m.b.t. gezondheidskwesties en ziektepreventie. Registratie is vereist om dit beroep uit te kunnen oefenen, het betreft autonome en gespecialiseerde professionals. Dit beroep omvat ook functies zoals de nurse practicioner, klinisch verpleegkundigen etc.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal
 • Onderzoekend / Realistisch
 • Sociaal / Onderzoekend

Taken hoofdverpleegkundige

 • Geeft leiding aan verpleegkundigen en ander ziekehuispersoneel binnen de afdeling.
 • Monitort/houdt zicht op symptomen en veranderingen in de gesteldheid van de patiënten.
 • Stelt gezondheidsproblemen en de behoeften en wensen van patiënten vast.
 • Ontwikkelt, implementeert en evalueert verpleegplannen.
 • Legt medische dossiers aan en houdt deze bij.
 • Ondersteunt de zorgvrager bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
 • Dient medicaties toe; oraal, rectaal, subcutaan, intramusculair.
 • Bereidt patiënten voor op operaties en assisteert bij onderzoek en behandelingen.
 • Monitort (de werking van) medische apparatuur die wordt gebruikt ten behoeve van de zorg voor en behandeling van patiënten en verricht zonodig aanpassingen.
 • Coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met het zorgteam.
 • Ziet toe op de kwaliteit van de patiëntenzorg.
 • Leidt de afdeling, bijvoorbeeld met betrekking tot personeelszaken, financiën en de toewijzing van bedden.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp