Beroep hoofdsommelier

Hoofdsommelier: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mousserende wijnen

  De verschillende soorten mousserende wijnen en de mate waarin zij samengaan voedingsmiddelen.

 • Wijneigenschappen

  De oorsprong en kenmerken van internationale wijnen.

 • Soorten wijn

  De grote verscheidenheid aan wijnen, met inbegrip van de verschillende soorten, regio’s en de bijzondere eigenschappen van elke wijn. Het proces achter de wijn, waaronder de keuze van druivenrassen, fermentatieprocessen en de soorten gewassen die tot het eindproduct hebben geleid.

 • Wetenschappen met betrekking tot wijn

  Wetenschappen zoals chemie, biologie en microbiologie, alsmede laboratoriumvaardigheden, die betrekking hebben op wijn.

Vaardigheden

 • Alcoholische dranken bereiden

  Alcoholische dranken maken en serveren volgens de wensen van de klant.

 • Voor regelmatig onderhoud van keukenmateriaal zorgen

  Garanderen van coördinatie en toezicht op reiniging en onderhoud van keukenapparatuur.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Wijn serveren

  Het leveren van wijn met behulp van adequate technieken voor de afnemers. De fles op de juiste wijze openen, de wijn zo nodig decanteren, de wijn op de juiste temperatuur en in de juiste container opdienen en bewaren.

 • Medewerkers begeleiden

  De prestaties van de werknemers beheren en verbeteren door personen of groepen te coachen hoe de specifieke methoden, vaardigheden of vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd door middel van aangepaste coachingmanieren en -methoden. Nieuw personeel opleiden en hen helpen bij het leren van nieuwe bedrijfssystemen.

 • De wijnkelder beheren

  De wijnkelder systematiseren om te zorgen voor een behoorlijke hoeveelheid en variatie van wijn, en voorzien in een efficiënte en effectieve voorraadroulatie.

 • Producten bijverkopen

  Klanten ertoe aan te zetten extra of duurdere producten te kopen.

 • Werk voor speciale evenementen controleren

  Toezicht houden op activiteiten tijdens speciale evenementen, rekening houdend met specifieke doelstellingen, tijdschema, rooster, agenda, culturele beperkingen, regels en wetgeving.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Klanten helpen

  Klanten ondersteunen en adviseren bij het nemen van aankoopbeslissingen, door hun behoeften te begrijpen, geschikte diensten en producten voor hen te selecteren en op beleefde wijze vragen te beantwoorden over producten en diensten.

 • Wijnkaarten samenstellen

  Wijnkaarten samenstellen en bijwerken en ervoor zorgen dat ze een aanvulling vormen op de kenmerken van de gerechten en het merk.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Voorraadrotatie beheren

  Toezien op de voorraadniveaus, met aandacht voor vervaldata om het voorraadverlies te verminderen.

 • Glaswerk selecteren om te serveren

  Het geschikte glaswerk kiezen voor dranken en de kwaliteit en netheid van het glas controleren.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Horecaproducten aanschaffen

  Goederen of diensten van een externe bron kopen.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Wijnen aanbevelen

  Aanbevelingen doen aan klanten over beschikbare wijnen en adviseren over combinaties van wijnen met specifieke gerechten op de menukaart.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

 • Kwaliteit van de wijn controleren

  De controle op de kwaliteit van de wijnen en de aangifte van de wijnen met kurk of zure wijnen en de terugzending daarvan aan de leveranciers.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen dat servies klaar is voor gebruik veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen vreemde talen gebruiken in het hotel- en restaurantwezen

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofdsommelier behoort tot de beroepsgroep Kelners en barpersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244500  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202441600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202446000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB