Beroep hoofdredacteur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Editorial standards
 • Press law
 • Copyright legislation

Vaardigheden

 • Adapt to changing situations
 • Consult information sources
 • Follow the news
 • Manage staff
 • Follow ethical code of conduct of journalists
 • Participate in editorial meetings
 • Adapt to type of media
 • Manage budgets
 • Ensure consistency of published articles
 • Develop professional network
 • Meet deadlines
 • Delegate activities
 • Implement strategic planning
 • Check stories
 • Build contacts to maintain news flow
 • Work closely with news teams

Optionele kennis en vaardigheden

online nieuwsinhoud creëren specifieke schrijftechnieken gebruiken foto's bewerken negatieven bewerken contracten beheren grammatica- en spellingsregels toepassen tekst proeflezen vraaggesprekken documenteren fotografie desktoppublishingtechnieken toepassen digitale bewegende beelden bewerken desktoppublishing tegen een deadline schrijven relevante publicaties bestuderen grafisch ontwerp grammatica beeldbewerking uitvoeren nieuw personeel in dienst nemen personen interviewen juistheid van informatie controleren gesprekstechnieken spelling schrijftechnieken video's bewerken

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofdredacteur behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog