Beroep Manager / directeur openbaar bestuur

Directeuren/managers bij de openbaar bestuur leiden, besturen, controleren en evalueren de uitvoering van het overheidsbeleid. Zij houden toezicht op het personeel en beheren de voor de uitvoering gebruikte middelen en schrijven verslagen over het uitvoeringsproces. Ze communiceren ook met overheidsfunctionarissen en het publiek om hen te informeren over het beleid. Directeuren/managers bij het openbaar bestuur kunnen ook deelnemen aan het ontwerp en de ontwikkeling van overheidsbeleid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Taken manager/directeur openbaar bestuur

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een publieke organisatie.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Rekening houden met wetgeving en overheidsbeleid.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten.
 • Vaststellen van doelen voor departementen van de overheid.
 • Samenwerken met andere beleidsverantwoordelijken in coördinatie van activiteiten.
 • Zorgdragen voor een goede dienstverlening, zoals adviseren van overheden en wetgevers, evalueren van uitvoeringsprogramma's en het geven van presentaties over beleidsprogramma's.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Lid gemeenteraad, provinciale staten
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent

Kennis

 • Begrotingsbeginselen
 • Wetgevingsprocedures
 • Implementatie van overheidsbeleid

Vaardigheden

 • Budgetten beheren
 • Werk beheren
 • Leiderschap bieden
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen
 • Toezicht houden op personeel
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Leiding geven aan personeel
 • Teamwerk plannen
 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden
 • Implementatie van overheidsbeleid beheren
 • Contacten onderhouden met politici
 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden
 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen
 • Werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen

Optionele kennis en vaardigheden

strategisch denken toepassen publiekrecht rekeningen beheren beginselen van projectbeheer situatieschetsen schrijven een professioneel netwerk ontwikkelen zorgen voor transparantie van informatie projectbeheer uitvoeren verslagen van bijeenkomsten schrijven problemen analyseren met het oog op kansen hulp bieden aan nationale burgers taakgegevens bijhouden resourceplanning uitvoeren vergaderingen regelen evenementen organiseren overheidsfinanciën boekhoudkundige technieken publieke presentaties geven personeel aanwerven