Beroep hoofd compliance en informatiebeveiliging kansspelen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Hoofd compliance en informatiebeveiliging kansspelen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Juridische normen bij kansspelen

  De wettelijke eisen, voorschriften en beperkingen voor kansspelen en wedden.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Strategie voor informatiebeveiliging

  Het door een onderneming vastgestelde plan waarin de doelstellingen van de informatiebeveiliging en de maatregelen om de risico’s te beperken worden vastgesteld, de controledoelstellingen worden gedefinieerd, en maatstaven en benchmarks worden vastgesteld met inachtneming van de wettelijke, interne en contractuele vereisten.

 • Verantwoord gokken

  Het juiste gedrag bij deelname aan een gokspel, zoals de manier waarop mensen zich bewust zijn van de reacties van anderen en waarom mensen handelen en reageren zoals zij doen.

Vaardigheden

 • Kansspelactiviteiten beheren

  Beheer alle aspecten van kansspelen, weddenschappen of loterij-activiteiten. Doeltreffende en efficiënte prestaties leveren. Stel een doeltreffend schema op en beheer het personeel voor de beschikbare producten. Zoeken naar en ontwikkelen van kennis over de sector, waarbij gezocht moet worden naar mogelijkheden, optimalisering van de winst, winstmarge en omzet op alle gebieden van de onderneming en passende aanbevelingen moeten worden gedaan voor de uitvoering ervan. Een effectief veranderingsmanagement toepassen om de bedrijfsprestaties effectief te verbeteren.

 • Klachten over spelen behandelen

  Klachten over speelactiviteiten oplossen.

 • ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen

  Ontwikkelen en implementeren van procedures voor het identificeren, beoordelen, behandelen en beperken van ICT-risico’s, zoals hacks of gegevenslekken, overeenkomstig de risicostrategie, de procedures en het beleid van de onderneming. Het analyseren en beheren van beveiligingsrisico’s en -incidenten. Aanbevelingen doen voor maatregelen om de strategie voor digitale beveiliging te verbeteren.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsbewaking uitvoeren op inhoud financiën van kansspelen beheren informatieprocedures analyseren operationele normen handhaven bestuur wijzigen leiding geven aan personeel verschillende talen spreken kwaliteitsstandaarden

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofd compliance en informatiebeveiliging kansspelen behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB