Beroep hoofd boekhouding

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Financieel beheer
 • Boekingen
 • Nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen
 • Financiële analyse
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Processen van de boekhoudafdeling
 • Fraudedetectie
 • Financiële jaarrekeningen
 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging
 • Processen van de financiële afdeling
 • Afschrijving
 • Belastingwetgeving

Vaardigheden

 • Financiële rekeningen controleren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken
 • Zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen
 • Financieel plan opstellen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Boekhoudkundige procedures opstellen
 • Boekhouding controleren
 • Toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden
 • Boekhouding verklaren
 • Begrotingen evalueren
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Rekeningen beheren
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen
 • Financiële beleidslijnen handhaven

Optionele kennis en vaardigheden

aanmaningsactiviteiten uitvoeren contacten leggen met financiers inlichten over fiscale plichten advies geven over faillissementsprocedures leiding geven aan personeel belastingen berekenen organisatorische risico’s inschatten grootboek beheren contacten onderhouden met accountants belastingaangifteformulieren voorbereiden kostenberekeningen uitvoeren advies geven over financiële zaken financiële prognoses boekhoudregelgeving informatie over belastingwetgeving verstrekken boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties strategische bedrijfsbeslissingen nemen advies geven over overheidsfinanciën omgaan met managers advies geven over belastingplanning financiële controlerapporten opstellen rekeningen toewijzen jaarrekeningen opstellen overheidsfinanciën statistiek liquiditeitenbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofd boekhouding behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog