Beroep hoofd boekhouding

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Financieel beheer
 • Boekingen
 • Nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen
 • Financiële analyse
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Processen van de boekhoudafdeling
 • Fraudedetectie
 • Financiële jaarrekeningen
 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging
 • Processen van de financiële afdeling
 • Afschrijving
 • Belastingwetgeving

Vaardigheden

 • Financiële rekeningen controleren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken
 • Zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen
 • Financieel plan opstellen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Boekhoudkundige procedures opstellen
 • Boekhouding controleren
 • Toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden
 • Boekhouding verklaren
 • Begrotingen evalueren
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Rekeningen beheren
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen
 • Financiële beleidslijnen handhaven

Optionele kennis en vaardigheden

aanmaningsactiviteiten uitvoeren contacten leggen met financiers inlichten over fiscale plichten advies geven over faillissementsprocedures leiding geven aan personeel belastingen berekenen organisatorische risico’s inschatten grootboek beheren contacten onderhouden met accountants belastingaangifteformulieren voorbereiden kostenberekeningen uitvoeren advies geven over financiële zaken financiële prognoses boekhoudregelgeving informatie over belastingwetgeving verstrekken boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties strategische bedrijfsbeslissingen nemen advies geven over overheidsfinanciën omgaan met managers advies geven over belastingplanning financiële controlerapporten opstellen rekeningen toewijzen jaarrekeningen opstellen overheidsfinanciën statistiek liquiditeitenbeheer