Beroep hoofd assemblage

 • Shutterstock.com
  hoofd assemblage

De leidinggevenden van de industriële assemblage zijn belast met de organisatie, planning en coördinatie van de assemblage. Zij houden alle werkzaamheden bij en beheren het proces voor efficiënt functioneren om problemen als productieverlies aan te pakken. Zij leggen verantwoording af aan de industriële productiemanager.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofd assemblage

 • Bepaalt de productievereisten (bijvoorbeeld outputkwaliteit of hoeveelheid, kosten, tijd, vereiste arbeidsinzet), door het analyseren van grafieken, productieorders, -schema's, etc.
 • Bepaalt schema's, workflows en opdrachten voor lopende-bandactiviteiten.
 • Overlegt met andere leidinggevenden om werkzaamheden en activiteiten binnen of tussen departementen of afdelingen te coördineren.
 • Geeft instructies aan medewerkers, bijvoorbeeld over werkspecificaties of de bediening van apparatuur.
 • Houdt toezicht en controleert het materiaal, de producten of de apparatuur om mogelijke defecten of fouten te ontdekken.
 • Houdt toezicht op het functioneren van de lopende-bandmedewerkers, bijvoorbeeld door meters, tellers of andere indicatoren te raadplegen.
 • Controleert de kwaliteit en kwantiteit van de productie.
 • Evalueert de lopende productieschattingen en outputs.
 • Participeert in de activiteiten van de lopende-bandmedewerkers.
 • Geeft of organiseert training in werkgerelateerde vaardigheden voor lopende-bandmedewerkers.
 • Ziet toe op de naleving van veilligheids- en gezondheidsregelgeving.
 • Draagt initiatieven aan en implementeert deze, zoals nieuwe productietechnieken of producten, aankoop van nieuwe machines, veranderingen in de stafbezetting, etc.

Gerelateerde beroepen assemblage, lopende band

 • Controller geautomatiseerde assemblagelijn
 • Lopende-band operator
 • Lopende-bandmedewerker
 • Montage medewerker elektrische apparaten
 • Montage medewerker metalen producten
 • Montage medewerker, anders
 • Productie medewerker montage kunststof producten
 • Productie medewerker montage leren producten
 • Productie medewerker montage rubberen producten

Kennis

 • Industrial design
 • Manufacturing processes
 • Industrial engineering
 • Quality standards
 • Industrial software
 • Production processes

Vaardigheden

 • Plan shifts of employees
 • Optimise production
 • Develop manufacturing policies
 • Provide department schedule for staff
 • Create solutions to problems
 • Liaise with managers
 • Manage staff
 • Manage budgets
 • Oversee assembly operations
 • Follow production schedule
 • Manage resources
 • Adjust production schedule
 • Wear appropriate protective gear
 • Cope with manufacturing deadlines pressure
 • Meet productivity targets
 • Define manufacturing quality criteria
 • Create manufacturing guidelines
 • Oversee production requirements
 • Communicate production plan
 • Supervise work
 • Read standard blueprints
 • Report on production results
 • Oversee quality control
 • Keep records of work progress
 • Control production
 • Manage health and safety standards
 • Meet deadlines
 • Train employees
 • Analyse production processes for improvement

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfsprocessen verbeteren werknemers motiveren productieniveaus aanpassen behoefte aan technische middelen analyseren gegevensanalyses uitvoeren productieplannen uitsplitsen productiedocumentatie beheren functies van machines materiële middelen controleren conflictbeheersing normen voor productiefaciliteiten vaststellen personeel werven volledige kwaliteitscontrole fabrieksapparatuur advies geven aan technici nieuwe producten in de productie integreren kwaliteitsnormen voor productie controleren werking van machines volgen werkschema voor productie volgen werk van werknemers beoordelen strategieën voor toeleveringsketens analyseren advies geven over efficiëntieverbeteringen methoden voor kwaliteitsgarantie productieprocessen plannen zorgen voor herstellingen aan apparatuur problemen doorgeven aan ervaren collega’s regulier onderhoud van machines programmeren principes voor bedrijfsbeheer waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole cam-software gebruiken toezicht houden op de logistiek van eindproducten statistische methoden bij procescontrole toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep hoofd assemblage behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog