Beroep Hoofd afdeling schoonmaak, facilitaire diensten

Een hoofd van de afdeling schoonmaak, facilitaire diensten, geeft leiding aan de werknemers die zich bezig houden met het huishouden van een organisatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging op plaatsen waar mensen wonen, werken of verblijven zoals appartementencomplexen, zorginstellingen, horecagelegenheden en bedrijven. Een hoofd van de afdeling schoonmaak, facilitaire diensten, stuurt en begeleidt de werknemers en plant en coördineert de werkzaamheden. Hij of zij stelt daarnaast begrotingen op, bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het werk en overlegt met de directeur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofd afdeling schoonmaak, facilitaire diensten

 • Is verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging van plaatsen waar mensen wonen, werken of verblijven.
 • Instrueren, leiden en begeleiden van de werknemers binnen de afdeling schoonmaak, facilitaire diensten.
 • Plannen en coördineren van de werkzaamheden en toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit ervan.
 • Bepalen van doelen, strategieën en het beleid binnen de afdeling schoonmaak, facilitaire diensten.
 • Begrotingen opstellen en bewaken van de kosten en voorraden.
 • Toezicht houden op de naleving van voorschriften op het gebied van veiligheid en Arbo.
 • Overleggen en onderhouden van het contact met andere afdelingen, relaties en leveranciers.
 • Overleggen met en rapporteren aan de directie.
 • Inkopen van benodigde apparaten en gereedschappen.

Gerelateerde beroepen huishouden

 • Butler
 • Handwasser of perser
 • Huishoudelijke hulp
 • Huishoudster
 • Leidinggevende medewerkers huishoudelijke dienst
 • Medewerker huishoudelijke dienst in hotels, kantoren of andere instellingen
 • Toiletjuffrouw

Loopbaanperspectief

Het beroep Hoofd afdeling schoonmaak, facilitaire diensten behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog