Beroep Hoofd afdeling R & D

Managers Product ontwikkeling coördineren de ontwikkeling van nieuwe producten van begin tot eind. Ze krijgen briefings en beginnen met het bedenken van het nieuwe product, rekening houdend met ontwerp, technische en kostencriteria. Zij doen onderzoek naar de behoeften van de markt en creëren prototypes van nieuwe producten voor nog niet aangeboorde marktkansen. Ook managers productontwikkeling verbeteren en verhogen de technologische kwaliteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofd afdeling r & d

 • Is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de verbetering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe producten en/of processen.
 • Instrueren, leiden en begeleiden van de werknemers binnen de afdeling R&D.
 • Plannen en coördineren van de werkzaamheden rondom productverbetering- en ontwikkeling en toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit ervan.
 • Begrotingen opstellen en de kosten bewaken.
 • Kennis hebben van beschikbare stoffen, technieken en technologie.
 • Overleggen met de marketingafdeling ten behoeve van het vermarkten van producten.
 • Overleggen met en rapporteren aan andere afdelingen en de directie.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Loopbaanperspectief

Het beroep Hoofd afdeling R & D behoort tot de beroepsgroep Managers verkoop en marketing. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20247300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld