Beroep honingextractor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

  • Goede productiepraktijken toepassen
  • Passende beschermende uitrusting dragen
  • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
  • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
  • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen centrifugale afscheiders volgen centrifuges bedienen zware gewichten tillen schoonmaaktaken uitvoeren omgaan met managers omgaan met collega’s