Beroep honingextractor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Honingextractor: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten honingextractors

  Mechanische apparaten die worden gebruikt bij de extractie van honing uit honingraten zonder de raat kapot te maken. 

 • Centrifugerende kracht

  Krachtcomponent die een draaiend lichaam wegtrekt van het rotatiecentrum. Toepassing op machines die gebruik maken van centrifugale krachten.

 • Bestanddelen van honing

  Bestanddelen van honing, waaronder fructose, water, glucose en andere suikers en hun onderlinge inwerking bij productie/extractie van honingproducten.

 • Honingvariëteiten

  Honingvariëteiten die zijn gebaseerd op de wijze waarop zij worden verwerkt. Enkele voorbeelden: raathoning, gezeefde honing, brokhoning, slingerhoning, pershoning, gekristalliseerde of kristalhoning en roomhoning. 

Vaardigheden

 • Honing van pollen ontdoen

  Honing van pollen ontdoen indien het zaak is heldere honing te verkrijgen. Onzuiverheden in de honing detecteren, zoals was, lichaamsdelen van bijen of stof.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Documentatie inzake voedselproductie volgen

  Documentcontrole uitvoeren tijdens de verschillende stadia van de productie om de stappen en de kwaliteit van de productie te controleren.

 • Honing differentiëren afhankelijk van de regio

  Verschillende soorten honing onderscheiden naar gelang van de oorsprong, zoals honingdauwhoning, bloemenhoning, eenbloemige honing en poliflorale honing.

 • Honingextractormachines bedienen

  Een machine zoals een radiale of tangentiële extractor bedienen die honing uit honingraten haalt.

 • Omgaan met honingraten

  Voorzichtig omgaan met honingraten. Raten in de machine plaatsen. Verwijder deze als ze leeg zijn en plaats ze in lege hokjes. Zorg voor de integriteit van de honingraat en win zoveel mogelijk honing uit de honingraat.

 • Was uit honingraten verwijderen

  De was op de honingraten, die wordt verzameld en zich vóór het centrifugeren in cellen bevindt, verwijderen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen centrifugale afscheiders volgen centrifuges bedienen zware gewichten tillen schoonmaaktaken uitvoeren omgaan met managers omgaan met collega’s

Loopbaanperspectief

Het beroep honingextractor behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB