Beroep hondenfokker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Diervoeding
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Tekenen van ziekte bij dieren

Vaardigheden

 • Dierenhygiëne beheren
 • Beweging van dieren controleren
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Voeding geven aan dieren
 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dierenverblijven onderhouden
 • Hondenfokkerij beheren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Dode dieren afvoeren
 • Dierenverslagen opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

beheer van dieren beoordelen dierentraining gedrag van dieren beoordelen gedrag van dieren zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer dierenwelzijn dierenwelzijn promoten dieren trainen geautomatiseerde voedersystemen werken met dierenartsen bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren advies geven over de africhting van huisdieren raad geven over de aankoop van dieren klanten advies geven over juiste dierenverzorging toestand van dieren beoordelen raad geven over dierenwelzijn

Loopbaanperspectief

Het beroep hondenfokker behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag