Beroep Hogere overheidsfunctionaris

Een hogere overheidsfunctionaris voorziet overheden van advies over beleid, wetten, regelgeving en overheidsbudgetten. Daarnaast stelt hij/zij doelen vast voor departementen van de overheid. Een hogere overheidsfunctionaris houdt bij zijn/haar werkzaamheden altijd rekening met overheidsbeleid en wetgeving. Voor de uitvoering van overheidsbeleid formuleert, beoordeelt en evalueert een hogere overheidsfunctionaris programma's en procedures. Ook beoordeelt en evalueert een hogere overheidsfunctionaris toelichtingen en rapportages van lagergeplaatste functionarissen en beveelt deze aan. In samenwerking met andere hoogwaardigheidsbekleders geeft hij/zij uitvoering aan de coördinatie van activiteiten. Hij/zij geeft presentaties over beleidsprogramma's en budgetten voor wetgevende en overheidscommissies. Tenslotte, ziet hij/zij toe op interpretatie en uitvoering van wetgeving en regeringsbeleid door onderdelen van de overheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Hogere overheidsfunctionaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken hogere overheidsfunctionaris

 • Adviseren van overheden over beleid, wetten, regelgeving en budgetten.
 • Vaststellen van doelen voor departementen van de overheid.
 • Rekening houden met en op de hoogte zijn van overheidsbeleid en wetgeving.
 • Evalueren van programma's en procedures die zijn ontwikkelt voor de uitvoering van overheidsbeleid.
 • Beoordelen/evalueren/aanbevelen van toelichtingen en rapportages van middenkader of stafleden.
 • Samenwerken met beleidsadviseurs/hoogwaardigheidsbekleders in de coördinatie van activiteiten.
 • Presentaties geven en voorbereiden over beleidsprogramma's en bijbehorende budgetten voor wetgevende en overheidscommissies.
 • Toezien op interpretatie en uitvoering van wetgeving en regeringsbeleid.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Hogere overheidsfunctionaris behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB