Beroep historicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Historicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bronnenindeling

  Het indelen van uiteenlopende informatiebronnen in verschillende categorieën, waaronder historische en niet-historische, of primaire en secundaire bronnen, en het beoordelen van deze bronnen op basis van hun inhoud, materiële kenmerken, auteurs, enz.

 • Periodisering

  De indeling van het verleden in vastgestelde tijdsblokken, de zogenaamde tijdsperiodes, om het onderzoek van de geschiedenis te vergemakkelijken.

 • Geschiedenis

  De tak van wetenschap die aan mensen gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden bestudeert, analyseert en beschrijft.

 • Historische methoden

  De methoden, technieken en richtlijnen die historici volgen bij het onderzoeken en beschrijven van het verleden, zoals het gebruik van primaire bronnen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Het verleden in geschreven bronnen onderzoeken

  Geregistreerde bronnen zoals gegevens van de overheid, kranten, biografieën en brieven analyseren om het verleden aan het licht te brengen en te interpreteren.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Historisch onderzoek doen

  Wetenschappelijke methoden gebruiken voor onderzoek en cultuur.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

auteurschap van documenten bepalen bibliotheeklijsten opstellen een collectie bestuderen museumdatabases raad geven over historische context aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen conservatieplan voor collectie opstellen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen geschiedenis onderwijzen iconografische bronnen raadplegen technische expertise leveren conservatietechnieken bezoekers naar interessante locaties begeleiden kunstgeschiedenis vraaggesprekken documenteren gewijzigde documenten reconstrueren digitale archieven beheren archeologie historische bronnen in archieven zoeken museumarchieven bijhouden projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden groepen toeristen leiden publieke presentaties geven personen interviewen onderzoeksvoorstellen schrijven conservatiebehoeften beoordelen culturele geschiedenis documentatie die verband houdt met het werk archiveren

Loopbaanperspectief

Het beroep historicus behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB