Beroep historicus

Een historicus houdt zich bezig met het bestuderen van het verleden. Hij/zij probeert op basis van onderzoek de menselijke geschiedenis te beschrijven, bijv. hoe een samenleving er vroeger uit zag of wat er gebeurde in deze samenleving. Een historicus probeert op basis van zijn/haar onderzoek naar het verleden de moderne samenleving te verklaren en hiermee bijv. de politiek te ondersteunen. Zijn/haar onderzoek kan ook gebruikt worden voor geschiedenisboeken of om informatie te verschaffen over voorwerpen in musea. Voor zijn/haar literatuuronderzoek bestudeert een historicus vakliteratuur, formuleert hij/zij onderzoeksvragen en past een historicus wetenschappelijke modellen toe. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel
 • Onderzoekend / Artistiek

Taken historicus

 • Bestuderen van het verleden.
 • Beschrijven van de menselijke geschiedenis, bijv. wat gebeurde er in een bepaalde periode, wat zijn hiervan oorzaken en gevolgen.
 • Verklaren van de moderne samenleving op basis van het verleden.
 • Praktisch toepassen en vertalen van kennis in geschiedenisboeken/tentoonstellingen van musea.
 • Uitvoeren van literatuuronderzoek naar een onderwerp in de geschiedenis.
 • Publiceren van resultaten van het onderzoek (zowel literatuur als opgravingen) in (wetenschappelijk) artikelen en rapporten.

Gerelateerde beroepen taal en geschiedenis

 • Taalkundige
 • Tolk
 • Vertaler

Kennis

 • Bronnenindeling
 • Periodisering
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Historische methoden
 • Geschiedenis

Vaardigheden

 • Het verleden in geschreven bronnen onderzoeken
 • Historisch onderzoek doen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Informatiebronnen raadplegen

Optionele kennis en vaardigheden

conservatieplan voor collectie opstellen museumdatabases projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden archeologie conservatiebehoeften beoordelen een collectie bestuderen publieke presentaties geven historische bronnen in archieven zoeken bezoekers naar interessante locaties begeleiden kunstgeschiedenis gewijzigde documenten reconstrueren culturele geschiedenis aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen raad geven over historische context documentatie die verband houdt met het werk archiveren vraaggesprekken documenteren personen interviewen bibliotheeklijsten opstellen onderzoeksvoorstellen schrijven groepen toeristen leiden geschiedenis onderwijzen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen auteurschap van documenten bepalen technische expertise leveren digitale archieven beheren conservatietechnieken iconografische bronnen raadplegen museumarchieven bijhouden