Beroep helpende thuiszorg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale werktheorie

Vaardigheden

 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Nadenken over praktijken
 • Sociale verandering promoten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Werken met gemeenschappen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Empathisch zijn
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Actief luisteren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Activiteiten delegeren
 • Stressbestendig zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Conflicten hanteren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale begeleiding bieden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Thuiszorg bieden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Casemanagement toepassen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale problemen voorkomen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Integratie bevorderen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische ontwikkeling van jongeren positieve instelling van jongeren ondersteunen jongeren voorbereiden op de volwassenheid kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren welzijn van kinderen ondersteunen ontwikkeling van de jeugd beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep helpende thuiszorg behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag