Beroep heier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Hijstabellen
 • Mechanische werktuigen
 • Mechanische systemen

Vaardigheden

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Ergonomisch werken
 • Bouwsites inspecteren
 • Zware constructiewerktuigen bevestigen

Optionele kennis en vaardigheden

op afstand bediende uitrusting gebruiken metaalplaten in de grond slaan zware constructiemachines bedienen zonder toezicht beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen bouwmaterialen vervoeren persoonlijke administratie bijhouden draagvermogen bodem testen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren werken in een bouwteam zware constructiewerktuigen verrijden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen houten heipalen in de grond slaan trilheimachines bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden heimachines met pers bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep heier behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag