Beroep heier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Hijstabellen
 • Mechanische werktuigen
 • Mechanische systemen

Vaardigheden

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Ergonomisch werken
 • Bouwsites inspecteren
 • Zware constructiewerktuigen bevestigen

Optionele kennis en vaardigheden

op afstand bediende uitrusting gebruiken metaalplaten in de grond slaan zware constructiemachines bedienen zonder toezicht beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen bouwmaterialen vervoeren persoonlijke administratie bijhouden draagvermogen bodem testen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren werken in een bouwteam zware constructiewerktuigen verrijden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen houten heipalen in de grond slaan trilheimachines bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden heimachines met pers bedienen