Beroep heier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Heier: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hijstabellen

  Begrip van de hijstabellen, die de kenmerken van de kraan in detail beschrijven en hoe het hefvermogen van de kraan varieert afhankelijk van de afstand en de hoek.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

Vaardigheden

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Opzetstukken voor heipaalbescherming plaatsen

  Bevestigen van een helm of huls aan een paal om de kop van de paal te beschermen tegen spanningen en impactschade en om de impactenergie van de paalaandrijving efficiënt op de paal over te brengen. Let erop dat de helm of huls niet te strak wordt bevestigd, omdat dit schade kan veroorzaken. Indien de helm een vervangbaar kunststof kussen bevat, selecteer en plaats dan het juiste kussen voor de klus.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Stalen heipalen in de grond slaan

  Gebruik maken van een van de verschillende soorten heien om palen van staal in de grond te slaan voor stabilisatiedoeleinden. Ervoor zorgen dat de positie van de heipaal en de heimachine correct is ingenomen en dat de juiste hoeveelheid kracht wordt uitgeoefend om de heipaal in de bodem te drijven en om schade en fysieke spanningen te voorkomen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Betonnen heipalen in de grond slaan

  Gebruiken van een van de verschillende soorten heimachines om betonnen heipalen in de grond te heien om de structuur te stabiliseren. Ervoor zorgen dat de paal en heimachine correct worden geplaatst en de juiste hoeveelheid kracht wordt uitgeoefend om de heipaal te heien en tegelijkertijd schade en fysieke belasting te voorkomen.

 • Zware constructiewerktuigen bevestigen

  Zware werktuigen zoals torenkranen of betonpompen voor, tijdens en na gebruik bevestigen om schade aan de machines, het personeel of de bouwplaats te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen nemen zoals de robotarm van de betonpompen inklappen of het haakblok terug naar de giek brengen.

 • Heimachines met hamer bedienen

  Bediening van een heimachine die heipalen in de grond drijft door te hameren. Werken met dieselheimachines met hamers en hydraulische heimachines, die stiller zijn en geschikter zijn voor gebieden die gevoelig zijn voor lawaai of trillingen.

Optionele kennis en vaardigheden

op afstand bediende uitrusting gebruiken metaalplaten in de grond slaan zware constructiemachines bedienen zonder toezicht beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen bouwmaterialen vervoeren persoonlijke administratie bijhouden draagvermogen bodem testen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren werken in een bouwteam zware constructiewerktuigen verrijden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen houten heipalen in de grond slaan trilheimachines bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden heimachines met pers bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep heier behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB