Beroep heatsealeroperator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Heatsealeroperator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten thermosealen

  De bestaande soorten warmteafdichtingen, zoals inductieve afdichting, inductielassen, hete staafafdichters, continue warmteafdichtende en impulswarmtesealers en inzicht in de materiaaltypes waarvoor ze worden gebruikt.

 • Thermoplastische materialen

  Soorten materialen waarvan de fysische toestand verandert tijdens de blootstelling aan hitte, alsook de specifieke wijze waarop de materialen reageren op blootstelling aan warmte.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Thermosealmachines onderhouden

  Machines en apparatuur voor het afdichten van materialen onderhouden, zodat ze schoon zijn en goed en veilig werken. Routineonderhoud op de apparatuur uitvoeren en de apparatuur zo nodig afstellen met behulp van hand- en elektrische gereedschappen.

 • Goederen verpakken

  Verpakken van verschillende soorten goederen zoals afgewerkte producten of goederen die in gebruik zijn. Handmatig verpakken van goederen in dozen, zakken en andere soorten verpakkingen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Heatsealmachines bedienen

  Machines en apparatuur bedienen die worden gebruikt voor het sealen van producten, verpakkingen of andere thermoplastische materialen door middel van warmte.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Materialen verhitten

  De materialen in een oven plaatsen en ze gedurende een bepaalde tijd en op een specifieke temperatuur verhitten om het materiaal vorm te geven of te harden.

Optionele kennis en vaardigheden

warmelijmpistool bedienen ergonomisch werken hittepistool gebruiken onderdelen opmeten productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van sportuitrusting technische documentatie gebruiken heatsealmachines repareren de bediening van een machine installeren kwaliteit van producten op een productielijn controleren automatische machines controleren kwaliteit van producten controleren verwerkt werkstuk verwijderen materialen wegen productie van goederen voor dagelijks gebruik overtollige lijm verwijderen problemen oplossen

Loopbaanperspectief

Het beroep heatsealeroperator behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB