Beroep hbo-docent

hbo-docent
Credits: Shutterstock.com

Een hbo-docent geeft les aan studenten binnen het hoger beroepsonderwijs op tal van mogelijke gebieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Hbo-docent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken hbo-docent

 • Maakt studiewijzers voor vakken, o.a. met informatie over roosters, de inhoud van colleges, demonstraties, werkgroepen en seminars.
 • Bereidt lesmateriaal voor, zoals syllabi, opdrachten, handouts en examens.
 • Bereidt klassikale lessen voor (bijv. colleges, demonstraties, werkgroepen, practica).
 • Verzorgt lessen, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden.
 • Adviseert en begeleidt studenten individueel.
 • Beoordeelt het werk van studenten, zoals examens, opdrachten en papers.
 • Houdt toezicht op veldwerk van studenten, op stages, etc.
 • Evalueert en rapporteert over de prestaties en het gedrag van de studenten.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan faculteits-/afdelingsbijeenkomsten.
 • Gaat in gesprek met bedrijven om stageplaatsen te realiseren.
 • Evalueert en herziet (zonodig) curricula, vakinhoud, lesmaterialen, onderwijsmethoden, etc.

Gerelateerde beroepen staf, management

 • Hogeschooldocent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Hogeschooldocent economische, psychologische, pedagogische vakken
 • Hogeschooldocent journalistiek, media, communicatie
 • Hogeschooldocent juridische, bestuurlijke, administratieve vakken
 • Hogeschooldocent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • Hogeschooldocent overige vakgebieden
 • Hogeschooldocent psychologie, pedagogiek
 • Hogeschooldocent talen, geschiedenis
 • Hogeschooldocent technische vakken
 • Hogeschooldocent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • Hogeschooldocent vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Hogeschooldocent welzijn, gezondheid
 • Hogeschooldocent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Manager/directeur instelling voor hoger onderwijs

Loopbaanperspectief

Het beroep hbo-docent behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB