Beroep havenverkeersleider

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Havenverkeersleider: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Methoden voor goederenvervoer

  Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

 • Grondstoffen bij transport over zee

  Kennis van de belangrijkste goederen die over zee worden vervoerd, te weten olie, graan, erts, steenkool en kunstmest, en hun kenmerken en onderverdelingen.

 • Douaneregelgeving voor passagiers

  Begrip van douaneregelgeving voor passagiers: weten welke officiële documenten of aangifteformulieren nodig zijn voor verschillende soorten passagiers.

 • Maritieme telecommunicatie

  Kennis van de transmissie, de omroepapparatuur en de algemene werking van telecommunicatiesystemen.

 • Opslagactiviteiten

  Kennis van de basisbeginselen en praktijken van magazijnwerkzaamheden, zoals goederenopslag. Inzicht verkrijgen in en voldoen aan de behoeften en vereisten van de klant, terwijl tegelijkertijd de magazijnuitrusting, -ruimte en -werkers op doeltreffende wijze worden gebruikt.

 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen

  Diepgaande kennis van stabiliteitsprincipes van vaartuigen, het volgen van veiligheidsvoorschriften bij het laden en lossen van cargo.

 • Havenverordeningen

  Kennis hebben van havennormen en havenwet- en regelgeving, hoofdzakelijk gebaseerd op gemeentelijke wetten, havenwetten of het maritieme wetboek.

Vaardigheden

 • Procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

  De verschillende procedures toepassen die vereist zijn om aan douaneverplichtingen te voldoen bij het grensoverschrijdend transport van goederen en aankomsten via havens/luchthavens of een ander logistiek knooppunt, zoals het opstellen van schriftelijke douaneaangiften. Verschillende procedures toepassen voor verschillende soorten goederen en ervoor zorgen dat de transportvoorschriften worden nageleefd.

 • Havencommunicatiesystemen gebruiken

  Telefoon- en radiosystemen en complexere communicatiesystemen bedienen die worden gebruikt in binnenhavens, bij de coördinatie van havenactiviteiten.

 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren

  Het ontwikkelen, beheren en coördineren van de route van schepen wereldwijd, samen met andere belanghebbenden.

 • Dokwerkzaamheden coördineren

  Coördineren van vrachtzendingen in en uit de kade. Hijskranen plaatsen en regelen van containers, rekening houdend met de exacte maten en het gewicht van elke container.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Verzendingssoftwaresystemen beheren

  Verzendingssoftwaresystemen beheren om taken zoals het genereren van werkorders, routeplanning en andere activiteiten uit te voeren.

 • Kosteneffectieve strategieën voor vrachtafhandeling op schepen implementeren

  Kosteneffectieve strategieën voor het laden en lossen van vrachten op schepen implementeren met als doel de efficiëntie te maximaliseren, de bestede middelen te verminderen, voldoende activiteit te garanderen en tegelijkertijd de winst te vergroten.

 • Zorgen voor de naleving van de havenregels

  Zorgen voor de naleving van de voorschriften in havens en zeehavens. Met de betrokken autoriteiten communiceren om mogelijke risico’s te identificeren.

 • Contacten onderhouden met havengebruikers

  Communiceren en samenwerken met havengebruikers zoals verladers, vrachtklanten en havenbeheerders.

 • Anticiperen op eisen met betrekking tot de afhandeling van zendingen

  Zorg voor een correcte verplaatsing van zendingen; bereken het gewicht van de vracht en gebruik kranen om containers te verplaatsen.

 • Vervoersroutes opstellen

  Vervoersroutes opstellen door routes toe te voegen of te verwijderen, wijzigingen aan te brengen in de routefrequentie en het transportbereik van routes te wijzigen. Routes aanpassen door de vervoerstijd van een route te verlengen, capaciteit toe te voegen tijdens drukke periodes (of de capaciteit te verminderen tijdens perioden van geringe passagiersaantallen), de vertrektijden aan te passen wegens wijzigingen in omstandigheden langs de route, en dit steeds met een efficiënt gebruik van middelen en het nastreven van een optimale relatie met klanten.

 • Verbeteringsprocedures voor havenactiviteiten beheren

  Beheren van alle verbeteringsprocedures in havenactiviteiten, inclusief de ontwikkeling en uitvoering ervan. Inzicht hebben in havenactiviteiten, operaties en de manier waarop deze worden uitgevoerd om verbeteringen te managen.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Efficiëntieplannen voor maritiem vervoer ontwikkelen

  Zorgen voor het meest efficiënte gebruik van ladingruimte en scheepsbewegingen; het aantal beschikbare kranen en kaderuimte controleren; en de fysieke toestand van schepen en de impact van het gewicht van de lading op de stabiliteit van schepen controleren

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden verschillende communicatiekanalen gebruiken handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren vervoersmethoden zelfvertrouwen tonen checklists volgen betrouwbaar handelen diensten op een flexibele manier uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep havenverkeersleider behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB