Beroep groothandelaar in hout en bouwmaterialen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wood products
 • Construction products
 • Sales strategies
 • Product comprehension

Vaardigheden

 • Assess supplier risks
 • Comprehend financial business terminology
 • Identify customer's needs
 • Negotiate sales contracts
 • Monitor international market performance
 • Build business relationships
 • Negotiate sale of commodities
 • Have computer literacy
 • Perform market research
 • Initiate contact with sellers
 • Negotiate buying conditions
 • Show entrepreneurial spirit
 • Identify new business opportunities
 • Maintain financial records
 • Plan transport operations
 • Identify suppliers
 • Initiate contact with buyers

Loopbaanperspectief

Het beroep groothandelaar in hout en bouwmaterialen behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld