Beroep groothandelaar in elektrische huishoudapparaten

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electrical household appliances products
 • Product comprehension
 • Sales strategies

Vaardigheden

 • Initiate contact with sellers
 • Identify suppliers
 • Negotiate sales contracts
 • Identify new business opportunities
 • Monitor international market performance
 • Show entrepreneurial spirit
 • Maintain financial records
 • Identify customer's needs
 • Perform market research
 • Assess supplier risks
 • Initiate contact with buyers
 • Have computer literacy
 • Plan transport operations
 • Negotiate buying conditions
 • Negotiate sale of commodities
 • Comprehend financial business terminology
 • Build business relationships

Loopbaanperspectief

Het beroep groothandelaar in elektrische huishoudapparaten behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld