Beroep groothandelaar in dranken

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beverage products
 • Product comprehension
 • Sales strategies

Vaardigheden

 • Have computer literacy
 • Identify suppliers
 • Initiate contact with buyers
 • Identify new business opportunities
 • Monitor international market performance
 • Plan transport operations
 • Identify customer's needs
 • Perform market research
 • Show entrepreneurial spirit
 • Maintain financial records
 • Initiate contact with sellers
 • Negotiate sales contracts
 • Negotiate buying conditions
 • Assess supplier risks
 • Build business relationships
 • Negotiate sale of commodities
 • Comprehend financial business terminology

Loopbaanperspectief

Het beroep groothandelaar in dranken behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld