Beroep Groepsleidster kinderdagverblijf

 • Shutterstock.com
  Groepsleidster kinderdagverblijf

Een kinderverzorger zorgt voor kinderen op scholen, bedrijven, binnen huishoudens en kinderdagverblijven. Voert verschillende activiteiten uit, zoals het aankleden van kinderen, eten geven, wassen en toezicht houden wanneer ze spelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken groepsleidster kinderdagverblijf

 • Stelt activiteitenplannen op (zowel dagelijkse als lange termijn plannen), zorgt ervoor dat er voldoende rustperiodes zijn voor de kinderen en dat de activiteiten de fysieke, emotionele en intellectuele groei van de kinderen stimuleren.
 • Organiseert activiteiten en spellen, treft de nodige voorbereidingen (incl. inrichten van de ruimte).
 • Observeert en houdt toezicht op de activiteiten van de kinderen.
 • Instrueert kinderen, bijv. m.b.t. gezondheid en dagelijke routines als eten, rusten en naar het toilet gaan.
 • Leert de kinderen te gehoorzamen en past maatregelen toe om het gedrag van kinderen te sturen, zoals het zorgen voor kleding en opruimen van speelgoed en boeken.
 • Houdt dossiers bij van individuele kinderen, inclusief dagelijkse observatieverslagen.
 • Helpt kinderen bij hun basisbehoeften, bijv. wassen, eten geven en verschonen van babies of het helpen van jonge kinderen bij dagelijkse routines zoals naar het toilet gaan, aankleden, eten en slapen gaan.
 • Maakt lichte snacks en maaltijden klaar.
 • Overlegt met ouders of voogden (bijv. tijdens informele ontmoetingen of geplande afspraken), om bijv. de voortgang en behoeften van het kind te bespreken of om suggesties te doen om het leren en de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Gerelateerde beroepen kinderopvang

 • Au pair
 • Babysitter
 • Groepsleidster buitenschoolse opvang
 • Kinderverzorgende thuis-opvang
 • Manager/directeur kinderdagverblijf
 • Medewerker peuterspeelzaal
 • Nanny

Loopbaanperspectief

Het beroep Groepsleidster kinderdagverblijf behoort tot de beroepsgroep Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20247400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202427100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202434500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld