Beroep granulatorbediener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Granulatorbediener: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Mengoperaties uitvoeren

  De ingrediënten in poedervorm mengen en het juiste bindende ingrediënt toevoegen volgens de formule: gelatine, water, alcohol of zetmeelpasta.

 • Productieruimtes onderhouden

  De ruimtes schoonhouden wanneer het fabricageproces is voltooid en het product is voltooid volgens de standaard operationele procedures (SOP).

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

 • Toezien op granulatieactiviteiten

  Toezicht houden op de bewerkingen die binnen het granulatieproces worden uitgevoerd om eventuele afwijkingen of problemen op te sporen om de kwaliteitsnormen te handhaven.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Ingrediënten in poedervorm controleren

  De partij en de ingrediënten controleren en ervoor zorgen dat de gewichten en maten voldoen aan de opgegeven formule.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Overdracht van granulatie-apparatuur uitvoeren

  Het laden en lossen van granulatie-apparatuur.

 • Machines monteren

  Machines monteren aan de hand van instructies en specificaties.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Gegevens over voorraden bijhouden

  Schriftelijke registratie bijhouden van de hoeveelheid voorraad in opslag, inkomende en uitgaande producten benodigd voor de goede werking van de diensten, reparaties en onderhoudstaken.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met technisch personeel in artistieke producties aandacht voor details apparatuur voor ionenuitwisseling bedienen korrelig mengsel analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep granulatorbediener behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB