Beroep gouverneur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Gouverneur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Regeringsceremonies uitvoeren

  De rituele taken en plichten uitvoeren, overeenkomstig de tradities en regelgeving, als vertegenwoordiger van de regering tijdens een officieel ceremonieel regeringsevenement.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Debatteren

  Argumenten ontwikkelen en presenteren die worden gebruikt in een constructief debat en discussie om de tegenpartij of een neutrale derde partij te overtuigen van het standpunt van de debatteerder.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

politieke campagnevoering gemeenschapsrelaties opbouwen regeringsvertegenwoordiging toezicht houden op politieke conflicten publiekrecht politieke onderhandelingen uitvoeren politieke wetenschappen nationale belangen vertegenwoordigen overheidsuitgaven inspecteren advies geven over wetgevingsbesluiten retoriek relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden overheidsfinanciën overheidsinkomsten inspecteren diplomatieke beginselen politieke partijen risicofactoren inschatten diplomatieke beginselen toepassen conflictbeheersing toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep gouverneur behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB