Beroep glazenwasser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Glazenwasser: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Risicobeoordeling voor glazenwassen

  Risicobeoordelingsproces waarbij rekening wordt gehouden met alle risicofactoren, toezicht op controlemaatregelen en registratie van beoordelingen in verband met het glazenwassen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

Vaardigheden

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen

  Alle protocollen of richtlijnen die door het bedrijf binnen uw specifieke schoonmaakgebied worden beschreven, toepassen en opvolgen. Dit kan ook inhouden dat het voorziene uniform of kledingstuk te allen tijde gedragen moet worden of dat specifieke apparatuur of materialen moeten worden gebruikt.

 • Zich aan persoonlijke hygiënische normen houden tijdens het schoonmaken

  Zorg ervoor dat u bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, zoals voorgeschreven in de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de dienst of de organisatie, zelf de nodige schone en beschermende uitrusting draagt.

 • Watergevoerde stangen gebruiken

  Palen gebruiken die zijn uitgerust met borstels en waterverspreidingsmechanismen om de ramen en de gevels te bereiken op hoogten.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Rapportageprocedures volgen

  De procedures voor het melden van schade, breuken en/of klachten of onenigheden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit toepassen en volgen.

 • Schoonmaakmaterialen klaarmaken om ramen schoon te maken

  Zorgen voor de juiste voorbereiding van de schoonmaakproducten en -apparatuur, zoals ladders, gondels en touwtoegangsapparatuur die nodig zijn om ramen op hoogte te reinigen.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Schade aan ramen melden

  De opdrachtgever of de verantwoordelijke autoriteiten informeren over de schade die zich tijdens of voor de activiteiten van het reinigen van de ramen heeft voorgedaan.

 • Verslagen van activiteiten voltooien

  Regelmatig of punctueel een schriftelijk verslag bijhouden van de geleverde diensten, met vermelding van het aantal uitgevoerde werkuren en de handtekening.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

 • Raamkozijnen beschermen

  Een beschermlaag aanbrengen op de kozijnen of randen van de ramen om ze te beschermen tegen krassen of vuil.

Optionele kennis en vaardigheden

technische gegevensbladen lezen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten dagelijks afval beheren klantendiensten professionele administratie bijhouden straatmeubilair reinigen platforms voor werken op hoogte bedienen beglazing restaureren schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren toezicht houden op het werk van schoonmaakpersoneel hogedrukreiniging uitvoeren afdichtingsmembranen aanbrengen specifieke plekken met de hand reinigen schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren gevels van gebouwen reinigen risicobeheersingsmaatregelen selecteren verkoopfacturen opstellen klein tot middelgroot bedrijf beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep glazenwasser behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB