Beroep gezondheidszorgpsycholoog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Neurologie
 • Gezondheidspsychologie
 • Psychologie
 • Psychologische diagnostiek
 • Psychologische concepten
 • Evaluatie van psychologische prestaties
 • Psychologische behandelingsmaatregelen
 • Begeleidingsmethodes
 • Psychologische begeleidingsmethoden
 • Crisisinterventie
 • Psychofarmacologie
 • Psychiatrie
 • Consultatie
 • Therapie in de gezondheidszorg
 • Psychopathologie
 • Psychologische interventies
 • Klinische verslagen
 • EHBO

Vaardigheden

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Activiteiten voor gezondheidspromotie beheren
 • Advies geven over geestelijke gezondheid
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden
 • Testen op emotionele patronen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Psychologische beoordeling uitvoeren
 • Klanten begeleiden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Psychologisch gezondheidsadvies geven
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Integratie bevorderen
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Werken met patronen van psychologisch gedrag
 • Psychologische gezondheidsanalyses bieden
 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
 • Psychologische testen interpreteren
 • Testen op gedragspatronen
 • Psychologische aspecten van ziekte analyseren
 • Risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Grootschalige gegevens in verband met gezondheidszorg analyseren
 • Advies over psychologische gezondheidsbehandelingen geven
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Psychologische gezondheidsconcepten bieden
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Psychologische gezondheidsmaatregelen evalueren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Psychologische gezondheidsdiagnoses stellen
 • Actief luisteren
 • Beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg
 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

Optionele kennis en vaardigheden

hoeveelheid dossiers beheren geestesstoornissen vaststellen holistische benadering toepassen op zorg werken aan de gevolgen van mishandeling vreemde talen gebruiken bij zorg behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek zorgen voor gepaste administratie van afspraken

Loopbaanperspectief

Het beroep gezondheidszorgpsycholoog behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag