Beroep gezondheidswerker waterdieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Biologie
 • Ecologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Biologie van vissen
 • Toegepaste zoölogie
 • Aquatische soorten
 • Virologie
 • Bioveiligheid
 • Plantkunde
 • Identificatie en classificatie van vissen
 • Moleculaire biologie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Anatomie van vissen
 • Medische microbiologie
 • Biotechnologie in aquacultuur

Vaardigheden

 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Vismonsters analyseren voor diagnose
 • Onderzoek naar fauna uitvoeren
 • Waterkwaliteit controleren
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen
 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen
 • Vismonsters verzamelen voor diagnose
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen
 • Gespecialiseerd materiaal gebruiken
 • Onderzoek naar flora uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Behandelplan voor vis maken
 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren
 • Visziekten beheersen
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Chemische stoffen correct verwijderen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren
 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Taakgegevens bijhouden
 • Onderzoek uitvoeren over vispopulaties
 • Behandelingen toedienen aan vissen
 • Behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren
 • Symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Visvoorraad inspecteren
 • Routineverslagen schrijven
 • Veldonderzoek uitvoeren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Vismonsters bewaren voor diagnose
 • Technische details met klanten bespreken
 • Behandelde vissen controleren

Optionele kennis en vaardigheden

partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn levende vissen op afwijkingen testen ecologisch duurzame werkpraktijken toepassen beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen beheer van dierenwelzijn inspecteren risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren beoordeling van risico’s en bedreigingen buitenshuis communiceren contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn verschillende talen spreken huidige praktijken proberen te innoveren processen voor risicobeheer toepassen dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger milieu-incidenten melden wetgeving inzake verontreiniging voorschriften inzake vissenwelzijn internetonderzoek uitvoeren telefonisch communiceren mondelinge instructies overbrengen preventie van verontreiniging raad geven over dierenwelzijn communiceren in het engels op competent gebruiksniveau gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn