Beroep gezondheidswerker waterdieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Molecular biology
 • Laboratory techniques
 • Fish biology
 • Microbiology-bacteriology
 • Virology
 • Botany
 • Biotechnology in aquaculture
 • Biology
 • Fish identification and classification
 • Scientific research methodology
 • Applied zoology
 • Aquatic species
 • Fish anatomy
 • Ecology
 • Biosecurity

Vaardigheden

 • Inspect fish stock
 • Prepare visual data
 • Correctly handle the disposal of chemicals
 • Analyse work-related written reports
 • Conduct research on flora
 • Administer treatments to fish
 • Perform laboratory tests
 • Use specialised equipment
 • Assess fish health condition
 • Send biological samples to laboratory
 • Prepare fish treatment plan
 • Maintain aquaculture treatment records
 • Keep task records
 • Monitor water quality
 • Preserve fish samples for diagnosis
 • Prepare fish treatment facilities
 • Communicate technicalities with clients
 • Collect fish samples for diagnosis
 • Perform scientific research
 • Apply scientific methods
 • Analyse fish samples for diagnosis
 • Monitor treated fish
 • Diagnose aquatic animals disease symptoms
 • Conserve natural resources
 • Write routine reports
 • Develop aquaculture strategies
 • Monitor fish mortality rates
 • Write work-related reports
 • Communicate specialised veterinary information
 • Control fish diseases
 • Implement scientific decision making in healthcare
 • Follow safety precautions in fishery operations
 • Collect biological data
 • Gather experimental data
 • Conduct research on fauna
 • Conduct fish mortality studies
 • Perform field research
 • Carry out fish disease prevention measures
 • Conduct fish populations studies
 • Control aquatic production environment

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen mondelinge instructies overbrengen gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen beheer van dierenwelzijn inspecteren raad geven over dierenwelzijn huidige praktijken proberen te innoveren buitenshuis communiceren milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen verschillende talen spreken internetonderzoek uitvoeren risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn wetgeving inzake verontreiniging beoordeling van risico’s en bedreigingen levende vissen op afwijkingen testen voorschriften inzake vissenwelzijn milieu-incidenten melden preventie van verontreiniging beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn processen voor risicobeheer toepassen telefonisch communiceren communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger

Loopbaanperspectief

Het beroep gezondheidswerker waterdieren behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag