Beroep gezondheidswerker waterdieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Moleculaire biologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Biologie van vissen
 • Medische microbiologie
 • Virologie
 • Plantkunde
 • Biotechnologie in aquacultuur
 • Biologie
 • Identificatie en classificatie van vissen
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Toegepaste zoölogie
 • Aquatische soorten
 • Anatomie van vissen
 • Ecologie
 • Bioveiligheid

Vaardigheden

 • Visvoorraad inspecteren
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Chemische stoffen correct verwijderen
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Onderzoek naar flora uitvoeren
 • Behandelingen toedienen aan vissen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Gespecialiseerd materiaal gebruiken
 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen
 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen
 • Behandelplan voor vis maken
 • Behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren
 • Taakgegevens bijhouden
 • Waterkwaliteit controleren
 • Vismonsters bewaren voor diagnose
 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren
 • Technische details met klanten bespreken
 • Vismonsters verzamelen voor diagnose
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Vismonsters analyseren voor diagnose
 • Behandelde vissen controleren
 • Symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren
 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Routineverslagen schrijven
 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren
 • Visziekten beheersen
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Onderzoek naar fauna uitvoeren
 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen
 • Veldonderzoek uitvoeren
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Onderzoek uitvoeren over vispopulaties
 • Aquatische productieomgevingen controleren

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen mondelinge instructies overbrengen gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen beheer van dierenwelzijn inspecteren raad geven over dierenwelzijn huidige praktijken proberen te innoveren buitenshuis communiceren milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen verschillende talen spreken internetonderzoek uitvoeren risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn wetgeving inzake verontreiniging beoordeling van risico’s en bedreigingen levende vissen op afwijkingen testen voorschriften inzake vissenwelzijn milieu-incidenten melden preventie van verontreiniging beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn processen voor risicobeheer toepassen telefonisch communiceren communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger