Beroep gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsconsulent

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Community education
 • Legal requirements in the social sector

Vaardigheden

 • Apply decision making within social work
 • Apply knowledge of human behaviour
 • Relate empathetically
 • Deliver social services in diverse cultural communities
 • Apply quality standards in social services
 • Build community relations
 • Assess social service users' situation
 • Review social service plan
 • Provide social counselling
 • Communicate with social service users
 • Build helping relationship with social service users
 • Maintain records of work with service users

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsvoordelen van voedingsaanpassingen vaststellen bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid pleiten voor gebruikers van sociale diensten groepssessies houden over voeding advies geven over geestelijke gezondheid activiteiten voor gezondheidspromotie beheren personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten sociale crisissen beheersen gebruikers van sociale diensten sterker maken volksgezondheidsproblemen aanpakken gezinnen helpen in crisissituaties drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten personen ondersteunen bij veranderingen van voeding advies geven over zwangerschappen gezondheidsbeoordelingen uitvoeren bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg sociale verandering promoten informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik

Loopbaanperspectief

Het beroep gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsconsulent behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld