Beroep gezinsmaatschappelijk werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale werktheorie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Familierecht
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale verandering promoten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Casemanagement toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociale problemen voorkomen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Nadenken over praktijken
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Sociale begeleiding bieden
 • Conflicten hanteren
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gezinnen helpen in crisissituaties
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Crisisinterventie toepassen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Activiteiten delegeren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren

Optionele kennis en vaardigheden

gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen

Loopbaanperspectief

Het beroep gezinsmaatschappelijk werker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag