Beroep gezinsbegeleider

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Familierecht
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Conflicten hanteren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Stressbestendig zijn
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Actief luisteren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Sociale crisissen beheersen
 • Werken met gemeenschappen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Integratie bevorderen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Empathisch zijn
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Gezinnen helpen in crisissituaties
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Stress in organisaties beheersen

Optionele kennis en vaardigheden

ontwikkeling van de jeugd beoordelen welzijn van kinderen ondersteunen bescherming van jonge personen promoten psychologische ontwikkeling van jongeren positieve instelling van jongeren ondersteunen

Loopbaanperspectief

Het beroep gezinsbegeleider behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog