Beroep gezagvoerder van een vissersvaartuig

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Vistuig
 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij
 • Bederf van visproducten
 • Preventie van verontreiniging
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Visserijbeheer
 • Vissersvaartuigen
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Kwaliteit van visproducten
 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden
 • Regelgeving voor de visserij
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

Vaardigheden

 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem
 • Vracht in laadruimtes vastmaken
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Operaties voor behandeling van vis coördineren
 • Branden blussen
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Navigeren op water
 • Voorkomen van verontreiniging van de zee
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen
 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren
 • Vrachtafhandeling coördineren
 • Visactiviteiten inplannen
 • Scholen vissen beoordelen
 • In de buitenlucht werken
 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen
 • Maritieme meteorologie
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Reddingsapparatuur van een schip bedienen
 • Afwijkingen aan boord opmerken
 • Brandbestrijding coördineren
 • Eerste hulp bieden
 • Opleiding geven
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Navigatiewachten houden
 • Visprocedures toepassen
 • Zwemmen

Optionele kennis en vaardigheden

in een multiculturele omgeving in de visserij werken visgerei klaarmaken zich aanpassen aan veranderingen op een boot risicobeheer in de openlucht uitoefenen omgaan met moeilijke werkomstandigheden team leiden omgaan met moeilijke situaties bij visserijactiviteiten reageren op veranderende omstandigheden in de visserij buitenshuis communiceren groepen in open lucht leiden visproducten bewaren buitenactiviteiten evalueren