Beroep gezagvoerder van een vissersvaartuig

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Regelgeving voor de visserij
 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij
 • Preventie van verontreiniging
 • Vistuig
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Bederf van visproducten
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Visserijbeheer
 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden
 • Kwaliteit van visproducten
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Vissersvaartuigen

Vaardigheden

 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen
 • Navigeren op water
 • Operaties voor behandeling van vis coördineren
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Reddingsapparatuur van een schip bedienen
 • Visactiviteiten inplannen
 • Zwemmen
 • Maritieme meteorologie
 • Brandbestrijding coördineren
 • Opleiding geven
 • Communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem
 • Afwijkingen aan boord opmerken
 • Vrachtafhandeling coördineren
 • Voorkomen van verontreiniging van de zee
 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren
 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen
 • Branden blussen
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Eerste hulp bieden
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Visprocedures toepassen
 • In de buitenlucht werken
 • Vracht in laadruimtes vastmaken
 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Scholen vissen beoordelen
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Navigatiewachten houden
 • Meteorologische informatie gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

risicobeheer in de openlucht uitoefenen buitenshuis communiceren visgerei klaarmaken visproducten bewaren reageren op veranderende omstandigheden in de visserij omgaan met moeilijke situaties bij visserijactiviteiten buitenactiviteiten evalueren in een multiculturele omgeving in de visserij werken team leiden zich aanpassen aan veranderingen op een boot groepen in open lucht leiden omgaan met moeilijke werkomstandigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep gezagvoerder van een vissersvaartuig behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld