Beroep gezagvoerder van een vissersvaartuig

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Assessment of risks and threats
 • Fisheries legislation
 • Code of Conduct for Responsible Fisheries
 • Pollution prevention
 • Fishing gear
 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
 • Deterioration of fish products
 • International regulations for preventing collisions at sea
 • Fisheries management
 • Risks associated with undertaking fishing operations
 • Quality of fish products
 • Global Maritime Distress and Safety System
 • Fishing vessels

Vaardigheden

 • Undertake navigation safety actions
 • Conduct water navigation
 • Coordinate fish handling operations
 • Assess stability of vessels
 • Operate ship rescue machinery
 • Schedule fishing
 • Swim
 • Maritime metereology
 • Coordinate fire fighting
 • Provide training
 • Communicate using the global maritime distress and safety system
 • Recognise abnormalities on board
 • Coordinate cargo handling
 • Pollution at sea prevention
 • Prepare and execute regular safety exercises
 • Support vessel manoeuvres
 • Extinguish fires
 • Assess trim of vessels
 • Provide first aid
 • Use water navigation devices
 • Use maritime English
 • Apply fishing maneuvres
 • Work in outdoor conditions
 • Secure cargo in stowage
 • Provide on-board safety training
 • Survive at sea in the event of ship abandonment
 • Evaluate schools of fish
 • Ensure vessel compliance with regulations
 • Maintain safe navigation watches
 • Use meteorological information

Optionele kennis en vaardigheden

risicobeheer in de openlucht uitoefenen buitenshuis communiceren visgerei klaarmaken visproducten bewaren reageren op veranderende omstandigheden in de visserij omgaan met moeilijke situaties bij visserijactiviteiten buitenactiviteiten evalueren in een multiculturele omgeving in de visserij werken team leiden zich aanpassen aan veranderingen op een boot groepen in open lucht leiden omgaan met moeilijke werkomstandigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep gezagvoerder van een vissersvaartuig behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld