Beroep gevangenisbewaarder

Gevangenisbewaarders houden toezicht op gedetineerden in een penitentiaire inrichting en zorgen voor de veiligheid en vredeshandhaving in de inrichting. Zij voeren controles en doorzoekingen uit om de naleving van de regelgeving te waarborgen, controleren bezoeken en de activiteiten van gedetineerden en nemen deel aan revalidatieprogramma's, en zorgen voor het bijhouden van dossiers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Gevangenisbewaarder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen gevangenis, bewaking

 • Activiteitenbegeleider gevangenen
 • Leidinggevende gevangenenbewaarders
 • Manager/directeur gevangenis

Kennis

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

Vaardigheden

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Beklaagden begeleiden

  Verdachten en bekende daders begeleiden van de ene zone naar de andere, bijvoorbeeld in een gevangenis of van een cel naar een rechtszaal, om ervoor te zorgen dat ze niet ontsnappen en niet gewelddadig zijn of op een andere wijze de grenzen van het aanvaardbare gedrag overschrijden, en om te kunnen reageren op noodsituaties.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Personen in bedwang houden

  Personen met onaanvaardbaar gedrag, die een bedreiging vormen voor anderen en die gewelddaden uitvoeren, tegenhouden of met dwang onder controle houden ter bescherming van zichzelf en anderen.

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Letten op het welzijn van de gedetineerden

  Zorgen voor het welzijn van de gevangenen met levering van primaire goederen en diensten, zoals de distributie van voedsel en kleding, het bellen van de dokter en andere zaken.

Optionele kennis en vaardigheden

kennis van menselijk gedrag gebruiken surveillancemethoden verantwoordelijkheid tonen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen zorgen voor de toepassing van wetten veiligheidsonderzoeken uitvoeren vrijetijdsactiviteiten voorstellen toezicht houden op het rehabilitatieproces criminologie vragen beantwoorden bijdragen aan de formulering van detentieprocedures fouilleringen uitvoeren logboeken bijhouden waakzaam zijn veiligheidsmachtigingen beheren operationele communicatie onderhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken situatieschetsen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep gevangenisbewaarder behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB