Beroep gevangenisbewaarder

Gevangenisbewaarders houden toezicht op gedetineerden in een penitentiaire inrichting en zorgen voor de veiligheid en vredeshandhaving in de inrichting. Zij voeren controles en doorzoekingen uit om de naleving van de regelgeving te waarborgen, controleren bezoeken en de activiteiten van gedetineerden en nemen deel aan revalidatieprogramma's, en zorgen voor het bijhouden van dossiers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen gevangenis, bewaking

 • Activiteitenbegeleider gevangenen
 • Leidinggevende gevangenenbewaarders
 • Manager/directeur gevangenis

Kennis

 • Legal use-of-force
 • Correctional procedures
 • Law enforcement
 • Illegal substances

Vaardigheden

 • Handle conflicts
 • Comply with the principles of self-defence
 • Identify security threats
 • Escort defendants
 • Undertake inspections
 • Restrain individuals
 • Patrol areas
 • Ensure compliance with types of weapons

Optionele kennis en vaardigheden

kennis van menselijk gedrag gebruiken surveillancemethoden verantwoordelijkheid tonen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen zorgen voor de toepassing van wetten veiligheidsonderzoeken uitvoeren vrijetijdsactiviteiten voorstellen toezicht houden op het rehabilitatieproces criminologie vragen beantwoorden bijdragen aan de formulering van detentieprocedures fouilleringen uitvoeren logboeken bijhouden waakzaam zijn veiligheidsmachtigingen beheren operationele communicatie onderhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken situatieschetsen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep gevangenisbewaarder behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld