Beroep gespecialiseerd verpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Gespecialiseerde verpleging
 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

Vaardigheden

 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Gezondheid bij gespecialiseerde zorg promoten
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Zorg coördineren
 • Verpleegkundige zorg vaststellen
 • Verplegende zorg implementeren
 • Mensenrechten promoten
 • Levensreddende maatregelen opstarten
 • Zorgkwaliteit analyseren
 • Grondbeginselen van verpleging implementeren
 • Patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Werken in een specifiek gebied van de verpleging
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Verpleegkundige zorg evalueren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Positief beeld van verpleging promoten
 • Advies geven over gezonde levensstijlen
 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Individuen begeleiden bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg
 • Communiceren bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven
 • Bijdragen aan ontwikkelingen in gespecialiseerde verpleging
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Evaluatie bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg
 • Professionele zorg bieden bij verpleging
 • Activiteiten delegeren
 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Integratie bevorderen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Verpleegkundige zorg op een gespecialiseerd gebied plannen

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek geneesmiddelen voorschrijven