Beroep gespecialiseerd verpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Gespecialiseerde verpleging
 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

Vaardigheden

 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Gezondheid bij gespecialiseerde zorg promoten
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Zorg coördineren
 • Verpleegkundige zorg vaststellen
 • Verplegende zorg implementeren
 • Mensenrechten promoten
 • Levensreddende maatregelen opstarten
 • Zorgkwaliteit analyseren
 • Grondbeginselen van verpleging implementeren
 • Patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Werken in een specifiek gebied van de verpleging
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Verpleegkundige zorg evalueren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Positief beeld van verpleging promoten
 • Advies geven over gezonde levensstijlen
 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Individuen begeleiden bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg
 • Communiceren bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven
 • Bijdragen aan ontwikkelingen in gespecialiseerde verpleging
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Evaluatie bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg
 • Professionele zorg bieden bij verpleging
 • Activiteiten delegeren
 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Integratie bevorderen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Verpleegkundige zorg op een gespecialiseerd gebied plannen

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek geneesmiddelen voorschrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep gespecialiseerd verpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag