Beroep gespecialiseerd fysiotherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Leiding geven aan medisch personeel

Vaardigheden

 • Pleiten voor gezondheid
 • Ondersteuning bieden voor zelfredzaamheid
 • Deelnemen aan fysiotherapeutisch onderzoek
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Behandelplannen formuleren
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Fysiotherapeutische diagnoses stellen
 • Strategische plannen voor fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Leiding geven aan fysiotherapieassistenten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Fysiotherapeutische interventies aanpassen
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Fysiotherapeutische beoordeling uitvoeren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Actief luisteren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Leiderschap bieden
 • Klinische risico’s beheren
 • Integratie bevorderen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Triage toepassen op cliënten
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Medische resultaten interpreteren
 • Begroting van een zorgeenheid beheren
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Testen voor fysiotherapie voorschrijven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Geavanceerde klinische praktijken in de fysiotherapie bieden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden
 • Studenten fysiotherapie begeleiden
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie
 • Fysiotherapeutisch personeel beheren
 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg acupunctuur toepassen sport- en bewegingsgeneeskunde

Loopbaanperspectief

Het beroep gespecialiseerd fysiotherapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag