Beroep gespecialiseerd fysiotherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Leiding geven aan medisch personeel

Vaardigheden

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Deelnemen aan fysiotherapeutisch onderzoek
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Pleiten voor gezondheid
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Fysiotherapeutisch personeel beheren
 • Leiding geven aan fysiotherapieassistenten
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Triage toepassen op cliënten
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Studenten fysiotherapie begeleiden
 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie
 • Fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Fysiotherapeutische beoordeling uitvoeren
 • Begroting van een zorgeenheid beheren
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Geavanceerde klinische praktijken in de fysiotherapie bieden
 • Fysiotherapeutische interventies aanpassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Leiderschap bieden
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Medische resultaten interpreteren
 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken
 • Behandelplannen formuleren
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Klinische risico’s beheren
 • Ondersteuning bieden voor zelfredzaamheid
 • Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Testen voor fysiotherapie voorschrijven
 • Fysiotherapeutische diagnoses stellen
 • Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Strategische plannen voor fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Actief luisteren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Integratie bevorderen
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

sport- en bewegingsgeneeskunde acupunctuur toepassen vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Functietitels

 • Instructeur sporttest
 • Administratief medewerker wiek de laat
 • Administratief baliemedewerkster, receptioniste
 • Medisch medewerker informatiecentrum (m/v)
 • Thuiswerker m/v
 • Algemeen medewerker
 • Commercieel adviseur zonnepanelen
 • Ouder- en kind adviseur (33 uur per week)
 • Medewerker zorgadministratie