Beroep gespecialiseerd dierenarts

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Gedrag van dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Veeteeltwetenschappen
 • Fundamentele diergeneeskunde
 • Veterinaire klinische wetenschappen
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Dierenwelzijn
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Anatomie van dieren
 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren

Vaardigheden

 • Fysiotherapie voorschrijven voor dieren
 • Gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren
 • Gespecialiseerde veterinaire kennis toepassen
 • Algemene post-mortemonderzoeken op dieren uitvoeren
 • Chirurgische ingrepen uitvoeren op dieren
 • Anesthetica toedienen aan dieren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren
 • Verdoving toedienen aan dieren
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Gebruik van vaccins beheren
 • Euthanasie uitvoeren bij dieren
 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren
 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Dierenhygiëne beheren
 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes
 • Monsters van dieren verzamelen voor diagnosedoeleinden
 • Dierenwelzijn beheren
 • Gelicentieerde diergeneesmiddelen beheren
 • Microchips bij dieren implanteren
 • Veterinair consult met klant uitvoeren
 • Veterinaire klinische gegevens beheren
 • Veterinaire diagnoses stellen
 • Veterinaire epidemiologie toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

veilig omgaan met dieren beslissingen nemen over het welzijn van het dier gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren raad geven over dierenwelzijn omgaan met uitdagende mensen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren voeding van dieren beoordelen eerste hulp bieden aan dieren gezondheid van vee controleren situatie van dieren begrijpen zoönoses veterinair klinisch bestuur implementeren raad geven over ziektebestrijding bij vee beweging van dieren controleren communiceren met klanten tarieven per uur berekenen rekenvaardigheden gebruiken schema's plannen afspraken beheren diertraining geven samenwerken met dierdeskundigen klein tot middelgroot bedrijf beheren werkschema's volgen

Functietitels

 • Instructeur sporttest
 • Administratief medewerker wiek de laat
 • Administratief baliemedewerkster, receptioniste
 • Medisch medewerker informatiecentrum (m/v)
 • Thuiswerker m/v
 • Algemeen medewerker
 • Commercieel adviseur zonnepanelen
 • Ouder- en kind adviseur (33 uur per week)
 • Medewerker zorgadministratie