Beroep gespecialiseerd dierenarts

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Gedrag van dieren
 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Fundamentele diergeneeskunde
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Dierenwelzijn
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Veterinaire klinische wetenschappen
 • Fysiologie van dieren
 • Anatomie van dieren
 • Veeteeltwetenschappen

Vaardigheden

 • Euthanasie uitvoeren bij dieren
 • Fysiotherapie voorschrijven voor dieren
 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken
 • Veterinaire diagnoses stellen
 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes
 • Veterinaire epidemiologie toepassen
 • Gebruik van vaccins beheren
 • Chirurgische ingrepen uitvoeren op dieren
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren
 • Monsters van dieren verzamelen voor diagnosedoeleinden
 • Microchips bij dieren implanteren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Welzijn van dieren controleren
 • Gespecialiseerde veterinaire kennis toepassen
 • Algemene post-mortemonderzoeken op dieren uitvoeren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Veterinair consult met klant uitvoeren
 • Anesthetica toedienen aan dieren
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Verdoving toedienen aan dieren
 • Veterinaire klinische gegevens beheren
 • Gelicentieerde diergeneesmiddelen beheren
 • Dierenwelzijn beheren
 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken
 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren
 • Gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren

Optionele kennis en vaardigheden

contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn zoönoses raad geven over dierenwelzijn beslissingen nemen over het welzijn van het dier omgaan met uitdagende mensen werkschema's volgen voeding van dieren beoordelen rekenvaardigheden gebruiken gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde raad geven over ziektebestrijding bij vee communiceren met klanten afspraken beheren veterinair klinisch bestuur implementeren gezondheid van vee controleren eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren samenwerken met dierdeskundigen klein tot middelgroot bedrijf beheren administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden situatie van dieren begrijpen beweging van dieren controleren strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren veilig omgaan met dieren diertraining geven omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector tarieven per uur berekenen schema's plannen eerste hulp bieden aan dieren

Loopbaanperspectief

Het beroep gespecialiseerd dierenarts behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag