Beroep gespecialiseerd chiropractor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Orthopedie
 • Interne geneeskunde
 • Medische microbiologie
 • EHBO
 • Farmacologie
 • Psychologie
 • Neurologie
 • Medische informatica
 • Klinische geriatrie
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Menselijke anatomie
 • Kindergeneeskunde
 • Biomechanica
 • Menselijke fysiologie
 • Revalidatie
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Neuroanatomie

Vaardigheden

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken
 • Triage toepassen op cliënten
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Klinische chiropractische competenties toepassen in de sport
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Activiteiten delegeren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Integratie bevorderen
 • Klinische chiropractische neurologie bieden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Behandelplannen formuleren
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Pleiten voor gezondheid
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
 • Medische resultaten interpreteren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Toezicht houden op chiropraxiestudenten
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Klinische risico’s beheren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Leiderschap bieden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Chiropractische maternale gezondheidszorg bieden
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Informatie geven over de resultaten van chiropractische behandelingen
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Leiding geven aan chiropractisch personeel
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Chiropractische diagnoses stellen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Chiropractische pediatrische gezondheidszorg bieden
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Chiropractisch onderzoek uitvoeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke professionele ontwikkeling beheren therapeutische massage vreemde talen gebruiken bij zorg chiropractische diensten ontwikkelen deelnemen aan chiropractisch onderzoek bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Functietitels

 • Instructeur sporttest
 • Administratief medewerker wiek de laat
 • Administratief baliemedewerkster, receptioniste
 • Medisch medewerker informatiecentrum (m/v)
 • Thuiswerker m/v
 • Algemeen medewerker
 • Commercieel adviseur zonnepanelen
 • Ouder- en kind adviseur (33 uur per week)
 • Medewerker zorgadministratie