Beroep gespecialiseerd chiropractor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Farmacologie
 • Revalidatie
 • Kindergeneeskunde
 • Neurologie
 • Interne geneeskunde
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Menselijke anatomie
 • Orthopedie
 • Neuroanatomie
 • Klinische geriatrie
 • EHBO
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Biomechanica
 • Medische informatica
 • Menselijke fysiologie
 • Psychologie
 • Medische microbiologie

Vaardigheden

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Chiropractische maternale gezondheidszorg bieden
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Activiteiten delegeren
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Integratie bevorderen
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Medische resultaten interpreteren
 • Chiropractisch onderzoek uitvoeren
 • Klinische chiropractische competenties toepassen in de sport
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken
 • Klinische risico’s beheren
 • Triage toepassen op cliënten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Klinische chiropractische neurologie bieden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Toezicht houden op chiropraxiestudenten
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Behandelplannen formuleren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Chiropractische diagnoses stellen
 • Leiderschap bieden
 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
 • Pleiten voor gezondheid
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Chiropractische pediatrische gezondheidszorg bieden
 • Leiding geven aan chiropractisch personeel
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Informatie geven over de resultaten van chiropractische behandelingen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

Optionele kennis en vaardigheden

chiropractische diensten ontwikkelen therapeutische massage bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten vreemde talen gebruiken bij zorg persoonlijke professionele ontwikkeling beheren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek deelnemen aan chiropractisch onderzoek

Loopbaanperspectief

Het beroep gespecialiseerd chiropractor behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag